Ján Šándor
Ján Šándor

Laureát Roma Spirit

Ročník
2017
Kategória
Kultúra
Kraj
Trenčiansky
Mesto pôsobenia
Prievidza

Nominácia In memoriam za celoživotnú literárnu tvorbu a rozvoj rómskej kultúry prostredníctvom rómskych rozprávok a poviedok, v ktorých dominovala výchova k zodpovednosti, úcte k človeku a rodine.

Spisovateľ Ján Šandor patril medzi výnimočné osobnosti v regióne. Pracoval ako obuvník, smetiar, bol i nezamestnaný. Ťažkému životnému osudu sa nepoddal. Chodil do školy len do svojich 15-tych rokov, napriek tomu v sebe nezaprel lásku ku knihám a rozprávačský talent. Začal písať najskôr básne a neskôr aj prózu. Po prvýkrát publikoval v roku 1979 poviedku „Nočný bludár“. V roku 1993 mu uverejnili poviedku „Čudný muž“. Rómsku poviedku „Čierna ruža“ mu v regionálnych novinách uverejnili v roku 1996. V jeho tvorbe dominovala výchova k zodpovednosti, úcte k človeku a rodine.

Jeho knižným debutom je kniha rómskych poviedok „Rómsky sen“ (2004). Knižnú prvotinu zredigovala spisovateľka Eva Siegelová. Postupne vychádzali ďalšie knihy: „Ciglianka“ (2006), „Anjel baníkov“ (2007) a kniha rómskych rozprávok „Čierna Ruža“ (2008), všetky len v slovenčine. „Pramisa/Príbeh“ (2009), „Rom the svetos/Rómsky svet“ (2010), „Romane paramisa/Rómske príbehy“ (2011) vyšli dvojjazyčne – v slovenčine aj rómčine. Do štandardizovanej rómčiny ich preložil prekladateľ, tlmočník, publicista a pedagóg Viliam Zeman. Ján Šándor napísal desať kníh, v ktorých pomenoval hlavné príčiny sociálnej biedy a diskriminácie rómskeho etnika. Apeloval, aby sa Rómovia starali o vzdelávanie, na morálne kvality a na zblíženie Rómov a Nerómov. Jeho tvorba má v sebe lásku, porozumenie a hlboký ľudský cit k znevýhodneným a trpiacim ľudom. Za svoju tvorbu bol ocenený čestným uznaním na celoslovenskej súťaži v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy „VIII. Gorazdov literárny Prešov“, diplomom za literárnu prácu v celoslovenskej súťaži rómskych autorov, vyhlásenej v rámci projektu „Romano Kher“ a pochvalným uznaním za tvorbu vydavateľstvom HKPS.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.