Ivko-1-e1508447576920-blackwhite
Ivan Antala

predseda Poroty Čin roka

Generálny riaditeľ, Rádio Expres

Ročník
2014, 2016, 2017, 2018, 2020

„Podporujeme každú zmysluplnú aktivitu, ktorá vedie k zlepšeniu a začleňovaniu Rómov do života väčšinovej spoločnosti. Roma Spirit je na Slovensku jedinečným formátom verejného ocenenia a podpory pre všetkých, ktorí sa o to snažia. Dlhoročne podporujeme tento projekt, pretože média výrazne zasahujú do spoločnosti a nesú aj zodpovednosť.“

Profesijná dráha Ivana Antalu je výrazne spojená s rozhlasom. Patrí k tým členom tímu, ktorí pôsobia v Rádiu Expres od jeho založenia v roku 2000. Najskôr pôsobil na pozícii hudobného dramaturga, od roku 2006 bol programový riaditeľ a v septembri 2014 bol menovaný do funkcie generálneho riaditeľa. Od roku 2020 zastava poziciu prezidenta Asociacie rozhlasovych stanic (ARS). V roku 2015 sa už po druhýkrát stal členom Prípravného a organizačného výboru Roma Spirit, ako zástupca Rádia Expres, partnera kategórie Čin roka a dlhoročného podporovateľa projektu. Dôvodom aktívnej zaangažovanosti je motto “média výrazne zasahujú do spoločnosti a nesú za to aj zodpovednosť.”

Je predsedom poroty kategórie Čin roka.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.