sedlakova
Darina Sedláková

Riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku

Ročník
2015

Darina Sedláková je zástupkyňou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku od roku 2000. V roku 1984 ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a v roku 1988 sa atestovala v odbore internej medicíny. V roku 1994 ukončila postgraduálne štúdium na Inštitúte medzinárodných vzťahov a európskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského a v roku 2003 postgraduálne štúdium Master of Public Health na Slovenskej zdravotníckej univerzite.

Svoju profesionálnu kariéru začala v Univerzitnej nemocnici v Bratislave. V rokoch 1995-2000 bola zástupkyňou riaditeľa informačnej kancelárie Rady Európy na Slovensku, kde mala na starosti implementáciu zdravotných a sociálnych programov, a posilňovanie ľudských práv zraniteľných a znevýhodnených skupín populácie. Podporovala rómskych lídrov v ich snahe zlepšiť socio-ekonomický status rómskej menšiny a uznávanie ich ľudských, kultúrnych a politických práv. Je spoluautorkou prvej Charty práv pacienta na Slovensku (2001).

Ako zástupkyňa WHO je zodpovedná za komunikáciu a spoluprácu na a so Slovenskom. Má mnoho skúseností s prácou so všetkými menšinami a zraniteľnými skupinami a vždy zdôrazňuje princípy rovnosti, solidarity a férového zaobchádzania so všetkými. Je spoluautorkou niekoľkých technických publikácií, štúdií, a učebníc na tému verejného zdravia. Prednáša na medzinárodných školách zameraných na medicínu a verejné zdravie.

Zúčastnila sa početných vzdelávacích a tréningových kurzov zameraných na zdravotnú politiku, globálnu zdravotnú diplomaciu, rozvoj zdravotných systémov na Slovensku i v zahraničí. Je členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej asociácie verejného zdravia, Ligy proti rakovine, Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín a niekoľkých ďalších mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú zdravotným otázkam. V rokoch 2007-2011 bola predsedníčkou Správnej rady Univerzity Komenského a v súčasnosti je stále jej členkou. Ako expertka a konzultantka sa podieľala na mnohých medzinárodných a európskych projektoch zameraných na monitoring zdravia, zdravotné determinanty, a zdravotné výsledky založené na dôkazoch.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.