Cristi Mihalache_web
Cristi Mihalache

hlavný poradca, riaditeľ Kontaktného strediska pre záležitosti Rómov a Sintov Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR)

Ročník
2018, 2022
Kategória
Odborná porota

„Myslím si, že vaša iniciatíva je nevyhnutná pri oceňovaní prínosu rôznych subjektov a jednotlivcov k témam týkajúcich sa Rómov a obzvlášť vďaka účasti štátnej moci a inštitúcií, mainstreamových médií alebo súkromných spoločností. Ako často vidíme, sociálna vzdialenosť a diskriminácia mnohokrát presiahnu úsilie o začlenenie Rómov na Slovensku a v iných krajinách, v ktorých Rómovia žijú. My v OBSE máme mandát pomáhať zúčastneným štátom efektívne plniť záväzky OBSE vzťahujúce sa na Rómov a Sinti zdieľaním svojich odborných znalostí, poskytovaním pomoci, zvyšovaním povedomia a hodnotením pokroku pri zlepšovaní situácie Rómov a Sinti v rámci regiónov OBSE. Takéto iniciatívy, ako je vaša, sú príkladom osvedčených postupov, ktoré sa dajú zdieľať a replikovať aj v iných krajinách OBSE. Sú taktiež dôležité pre zvyšovanie povedomia o vzorových modeloch v rámci rómskej komunity, ako aj celej spoločnosti.“

Cristi Mihalache je riaditeľ Kontaktného strediska pre záležitosti Rómov a Sintov Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva, kde predtým zastával funkciu pomocného programového úradníka. Predtým, ako vstúpil do ODIHR, pracoval ako vedúci tímu vo Fonde obnovy na inklúziu rómskych a iných zraniteľných skupín v rámci Programu švajčiarsko-rumunskej spolupráce. Podieľal sa na programoch týkajúcich sa komunikácie s verejnosťou, medzinárodného presadzovania stanovísk, projektového manažmentu, správy grantov, inštitucionálneho rozvoja a odbornej prípravy v rámci inštitúcií a organizácií ako Romani CRISS, Európske centrum pre práva Rómov, Nadácia otvorenej spoločnosti či Rómsky vzdelávací fond. Taktiež participoval na projektoch technickej pomoci, výskumu a hodnotenia v oblasti sociálnej inklúzie a boja proti diskriminácii v spolupráci s Európskou komisiou, Agentúrou Európskej Únie pre základné práva, Svetovou bankou a Agentúrou USA pre medzinárodný rozvoj.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.