Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s.

SWIFT kód: TATRSKBX

Číslo účtu v IBAN formáte: SK03 1100 0000 0029 2883 5813