img_9157_0

Seminár Rómovia v Európe, Rómovia na Slovensku

Desať zástupcov zahraničných veľvyslanectiev sa v utorok 21. apríla 2015 zúčastnilo seminára s názvom Rómovia v Európe, Rómovia na Slovensku, ktorý organizovala Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

Na seminári nechýbali diplomati z Grécka, Chorvátska, Kanady, Maďarska, Nórska, Rakúska, Rumunska, Slovinska, Spojených štátov amerických a Talianska. Podujatie otvoril vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike Dušan Chrenek.

V úvode predstaviteľka Európskej komisie Miriam Topľanská, informovala ohľadne podpory Európskej Únie v procese integrácie Rómov na Slovensku. Pre Európsku Úniu je rómska téma jednou z najcitlivejších. Slovensko bude mať z Bruselu v novom rozpočtovom období na integráciu rómskych komunít približne 380 miliónov eur.

J. E. pani Inga Magistad, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike.sa zaujímala, čo sú priority Bruselu pri integrácií slovenských rómskych komunít. Topľanská jej tlmočila štyri hlavné oblasti, medzi nimi aj vzdelanie, zamestnanosť a legislatívne antidiskriminačné opatrenia.
Ľubomíra Slušná Franz,  prezidentka ACEC, predstavila aktivity organizácie a následne projekty a pôsobenie v oblasti práce s rómskou menšinou, ako aj príklady úspešnej spolupráce rómskej menšiny a majority, Roma Spirit.

„Projekty, ktoré realizujeme v teréne, robíme od začiatku spolu s ľuďmi z osád.  Aj keď je to pre väčšinu z nich ich prvá práca vôbec a je veľmi náročná, robia ju skvele.“ povedala Slušná Franz o asistentoch osvety zdravia a dodala, že národný projekt  zdravotnej osvety v osadách prebieha pod gesciou Ministerstva zdravotníctva.

Riaditeľ neziskovej organizácie Zdravé komunity Michal Kubo a hlavný koordinátor Zdravých komunít v teréne a predseda predstavenstva Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín Richard Koky predstavili Národný projekt asistentov osvety zdravia. „Táto práca im dáva šancu nasmerovať svoje životy k lepšiemu. Je to veľká šanca,“ zhrnul v jednej vete Richard Koky z národného projektu Zdravé komunity prácu asistentov osvety zdravia. Do diskusie sa pridali aj Lenka Bužová, Jozef Pišta a Albín Cina, pozvaní koordinátori z projektu.

Projekt začala Asociácia v roku 2002. V súčasnosti pokrýva 165 lokalít na Slovensku a spolupracuje s ním 650 lekárov. „Sme radi, že si model mimovládnej organizácie osvojil aj štát,“ uviedol Michal Kubo. Projekt priamo zasahuje vyše 230-tisíc Rómov, je tak výrazným nástrojom pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti.

Na záver seminára riaditeľka ACEC Magdaléna Rothová predstavila prestížne oceňovanie Roma Spirit, ktoré je udeľované už od roku 2009 na Slovensku aj v Českej republike. Roma Spirit oceňuje a verejne prezentuje aktívnu snahu všetkých, ktorí pomáhajú zlepšiť situáciu Rómov. V tomto roku je plánované celoeurópske oceňovanie European Roma Spirit Award, ktorého iniciátorom je ACEC a záštitu prevzal Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. „Dlhoročné verejné oceňovanie práce pre rómsku menšinu, prezentácia projektov s reálnymi výsledkami a príklady spolupráce rómskej menšiny a majority Roma Spirit je cielenou prezentáciou pozitívnych príkladov“, dodala M.Rothová na záver svojho vystúpenia.

Oživením seminára bolo vystúpenie detského speváckeho zboru Superar z Banskej Štiavnice. Superar  je hudobné hnutie, ktoré po celom svete vytvára umelecké súbory najvyššej kvality a poskytuje deťom a mladým bezpečné prostredie, v ktorom sa môžu slobodne rozvíjať. Deti predstavil projektový manager Superar Marek Kapusta: „Pomocou hudby motivuje deti zo sociálne slabších rodín ku vzdelaniu a dáva im šancu na lepší život.“

Pre všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o tejto téme, ako aj pre tých, ktorí sa seminára nemohli zúčastniť, pripájame materiály a prezentácie, ktoré na seminári odzneli.

Michal Kubo, riaditeľ Zdravé komunity, n.o., a Richard Koky, hlavný koordinátor pre aktivity v teréne, Zdravé komunity, n.o.; predseda riadiaceho výboru, Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín- Zdravé komunity a Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín

Magdaléna Rothová, riaditeľka ACEC- Roma Spirit

Marek Kapusta, konzultant, Superar

Materiály, ktoré boli na seminári distribuované, sú dostupné na tomto odkaze.

Zdieľať

Roma Spirit vstupuje do jubilejného 15. ročníka!
Ktoré inšpiratívne príbehy a aktivity osobností a organizácií, ktoré šíria rešpekt, ľudskosť a pomáhajú riešiť aj tie najpálčivejšie výzvy v našej spoločnosti získajú ocenenie Roma Spirit 2023? Rozhodne široká verejnosť, ktorá  má opäť jedinečnú možnosť sa na prestížne ocenenie nominovať!...
Vyhlásenie Roma Spirit 2023
Pozývame Vás pozrieť si tlačovú konferenciu, ktorá odštartuje jubilejný 15. ročník Roma Spirit! Tlačová konferencia k vyhláseniu Roma Spirit 2023 sa bude streamovať online v utorok 23. mája 2023 o 11.00 hod., priamo z Historickej budovy Národného divadla Košice. Medzi...
Prezidentka Zuzana Čaputová vzdala hold finalistom Roma Spirit
Finalistov Roma Spirit 2022 prijala na audiencii v prezidentskom paláci Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky. Vrelé prijatie otvorila prezidentka príhovorom. „Súhrn Vašich aktivít vytvára ohromujúci celok. Máte obdivuhodnú vytrvalosť a schopnosť vidieť v tom druhom predovšetkým človeka a odkrývajú tvár Slovenska,...
Vy ste Roma Spirit!
Ďakujeme Vám, že ste súčasťou oceňovania Roma Spirit, podporujete nás a vnímate tému spoločenskej inklúzie, ako neodmysliteľnú súčasť našej spoločnosti. Ďakujeme všetkým finalistom a laureátom, partnerom, Prípravnému výboru, ľuďom, ktorí za celý ten čas zasadli do kresiel porotcov, účinkujúcim, celému...
Roma Spirit 2022 pozná svojich laureátov!
Výnimoční ľudia, inšpiratívne aktivity! Skvelí umelci, dojímavé momenty a nekonečné more ľudskosti! Aj taký bol 14. ročník slávnostného udeľovania ocenení Roma Spirit! Ocenenie v kategórii Mimovládna organizácia získalo za včasnú ranú starostlivosť v prostredí generačnej chudoby občianske združenie Cesta von, v...
O priazeň poroty zabojuje 21 finalistov ocenenia Roma Spirit 2022!
Poznáme finalistov 14. ročníka oceňovania Roma Spirit! Spomedzi všetkých 138 prijatých prihlášok na ocenenie vybral Prípravný výbor Roma Spirit 21 výnimočných organizácií, zamestnávateľov, osobností, obcí a činov, ktoré prispievajú k budovaniu spoločnosti rovných šancí! Finalistami Roma Spirit 2022 v kategórii Mimovládna organizácia sú...