10. 10. 2019
(37/78)

Prípravný výbor rozhodol o finalistoch 11. ročníka Roma Spirit!

V stredu 9. októbra 2019 zasadal Prípravný výbor Roma Spirit. Štrnásťčlenná komisia obdržala na preštudovanie 176 právoplatne prijatých nominácií.  Do finálového kola 11. ročníka Roma Spirit 2019 postúpilo 21 nominácií, tri v každej zo siedmych kategóríí. „Kažým rokom je výber finalistov vďaka kvalite a sile prijatých nominácií náročnejší,“ vyhlásila Magdaléna Rothová, riaditeľka ACEC a producentka Roma Spirit. „Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a zaslali prihlášky! Vďaka ich prejavenému záujmu máme 11. ročník Roma Spirit plný silných a originálnych kandidátov!,“ dodala.

Zoznam finalistov bude zverejňovaný postupne na sociálnych sieťach a webstránke Roma Spirit. Laureátov 11. ročníka Roma Spirit 2019 sa dozvieme na galavečere slávnostnéo odovzdávania ocenení v Divadle Aréna. Záznam odvysiela RTVS 5. decembra o 20.10 na Dvojke.

Finalistov 11. ročníka Roma Spirit 2019 vyberal Prípravný výbor v zložení: Oľga Džupinková (Rádio Expres), Marta Gajdošíková (RTVS), Mária Ház (Karpatská nadácia), Jarmila Lajčáková (CVEK), Ivett Pavlis (RĽZ), Ábel Ravasz (ÚSVSR RK), Magdaléna Rothová (ACEC), Natália Tomeková (OSF), Stanislav Ďurica (SQUIRE Patton Boggs), Zuzana Havírová (RAVS), Ján Hero (MŠ SR), Michaela Mudroňová (Človek v ohrození), Jarmila Vaňová (ROMED). Predsedkyňou Prípravného výboru bola autorka myšlienky Roma Spirit Ľubomíra Slušná-Franz (ACEC).