02. 12. 2019
(2/47)

Pozvánka na Roma Spirit stretnutia

Roma Spirit realizuje neformálne tematické stretnutia, ktorých cieľom je zozbierať know-how a skúsenosti z praxe z realizácií aktivít a projektov zameraných na zlepšovanie života znevýhodnených skupín na Slovensku.

Pridajte sa k nám v Poprade, Košiciach alebo v Bratislave!

  1. Workshop interkultúrny dialóg – Poprad, piatok 13.12.2019
  2. Workshop mimovládne organizácie – Košice, nedeľa 15.12.2019
  3. Workshop obce a mestá – Košice, pondelok 16.12.2019
  4. Workshop zamestnanosť – Košice, utorok 17.12.2019
  5. Workshop médiá – Bratislava, streda 18.12.2019
  6. Workshop interkultúrny dialóg – Bratislava, štvrtok 19.12.2019

Viac infomácií: office@acec.sk

#romaspirit #romaspirit2019 #RomaSpiritstretnutia