romaspirit-2-percenta-banner-bez-url

Nepríďte o možnosť poukázať nám vaše 2 %!

K dnešnému dňu, teda k 24. 3., vláda avizovala prijatie opatrení, ktoré by umožnili odklad viacerých zákonných lehôt. Nie je však stále jasné, či sa to bude týkať aj možnosti poukázať 2%, z dane. Vyzývame preto daňovníkov, ktorí chcú venovať svoje 2% neziskovej organizácii alebo občianskemu združeniu, aby buď zaplatili daň v aktuálne platnej lehote, teda k 31. marcu 2020, alebo aby si v tejto lehote požiadali o odklad maximálne do júna a sledovali vývoj situácie. Týmto postupom s určitosťou zabezpečia, že budú môcť poukázať 2% zo svojich daní.

Opatrenia vlády v súčasnosti upravujú výlučne odpustenie sankcií za oneskorené podanie a zaplatenie dane. Ustanovenie, ktoré upravuje podmienky pre poukázanie podielu dane, zostáva naďalej v platnosti bezo zmeny. „Ak daň za rok 2019 nebude zaplatená v termíne na podanie daňového priznania, bude mať daňovník síce nedoplatok, za ktorý nedostane žiadnu sankciu, ale súčasne nemôže nakladať s podielom dane, pretože nedodržal postup podľa zákona,“ uvádza právna analýza iniciatívy Advokáti Pro Bono.

Je preto potrebné, aby daňovníci, ktorí plánujú poukázať 2% z dane neziskovej organizácii alebo občianskemu združeniu, podali daňové priznanie do konca marca, alebo požiadali v tejto lehote o odklad. Inak už nebudú môcť nakladať s podielom dane.

Zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ, môžu urobiť vyhlásenie o poukázaní 2%  v lehote do 30. 4. za okolností, že ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ urobí do 31. 3. Overte, si, či zamestnávateľ splní túto povinnosť včas.

Prečítajte si plné znenie právneho stanoviska TU.

Často kladené otázky:

V médiách sa uvádza, že vzhľadom na situáciu s koronavírusom nie je potrebné podať odklad daňového priznania. Je to pravda?

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu bolo prijaté nariadenie vlády 48/2020, to upravuje, že ak daňovník podá daňové priznanie a zaplatí daň do 30. 6. 2020, sankcie za oneskorenie mu štát odpustí.  V tomto prípade však stráca nárok nakladať s podielom dane a 2% prepadnú štátu. K dnešnému dňu iné opatrenia prijaté neboli. Odporúčame preto buď podať daňové priznanie a zaplatiť daň do konca marca, alebo podať  v tejto lehote odklad do júna a v rovnakom čase daň aj zaplatiť.

Ako postupovať, aby som s určitosťou mohol poukázať podiel dane?

Vláda ohlásila prijatie opatrení, ktoré by umožnili posunutie lehôt a termínov, ktoré sú upravené zákonmi. Nie je však jasné, kedy budú prijaté a či sa budú vzťahovať aj na poukázanie 2%.Preto, aby bolo s určitosťou možné poukázať podiel dane, je potrebné buď podali daňové priznanie v aktuálne platnej lehote, teda k 31. marcu 2020, alebo si v tejto lehote požiadali o odklad. Lehotu si môžete týmto predĺžiť do konca júna. V závislosti od vývoja situácie je možné, že sa lehota ešte predĺži.

Ak zamestnávateľ neurobí zúčtovania dane do 31. 3. 2020, nebudú môcť zamestnanci poukázať 2% z dane?

Áno, ak zamestnávateľ neurobí ročné zúčtovanie dane do 31. 3. 2020, nie sú splnené zákonné podmienky na pre možnosť poukázať podiel dane u zamestnanca. Odporúčame overiť u zamestnávateľa, či podal ročné zúčtovanie včas.

Čo v prípade, že daň nezaplatím včas?

Podmienkou vyplatenia podielu dane je, že daňovník nemá do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani. Ak daň nezaplatíte včas, podľa nariadenia vlády 48/2020 Z.z. nedostanete žiadnu sankciu, strácate však nárok nakladať s podielom dane. Vaše 2% prepadnú štátu.

Zdieľať

Priateľské stretnutia finalistov Roma Spirit 2023 pokračujú!
Finalisti jubilejného 15. ročníka Roma Spirit sa spojili na ďalšom nezabudnuteľnom stretnutí v Bratislave. Užili si vzájomnú spoločnosť, poďakovanie Írskym veľvyslancom aj prijatie u prezidentky. V pondelok 20. mája sa konalo stretnutie finalistov jubilejného 15. ročníka Roma Spirit. Bolo jedinečnou príležitosťou pre vzájomné...
Prezidentka prijala finalistov ocenenia Roma Spirit 2023!
Prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová, prijala finalistov prestížneho ocenenia Roma Spirit 2023 v priestoroch Prezidentského paláca. Prezidentka Čaputová vo svojom prejave vyzdvihla prácu a odhodlanie finalistov a laureátov ocenenia. „Za 15 rokov ocenenie Roma Spirit zviditeľnilo už stovky príbehov nádeje, ľudskosti...
Stretnutie finalistov Roma Spirit 2023 v Bratislave
V utorok, 16. apríla 2024, sa v Bratislave stretli finalisti ostatného 15. ročníka Roma Spirit. Na ich počesť sa uskutočnilo počas dňa viacero výnimočných stretnutí. Organizátori sa postarali o príjemný a podnetný deň, ktorého cieľom bolo poďakovať a oceniť prácu a aktivity...
Medzinárodný deň Rómov – je oslavou i pripomienkou!
Medzinárodný deň Rómov je dňom oslavy rómskej kultúry, histórie i tradícií. Pripomíname si však aj snahu Rómiek a Rómov o sebaurčenie, prijatie a rovnosť. Medzinárodný deň Rómov, ktorý si pripomíname od roku 1990, pripadá na 8. apríla. Dátum pripomína prvé...
ZAŽITE GALAVEČER ROMA SPIRIT 2023 NA VLASTNEJ KOŽI!
Buďte súčasťou nezabudnuteľného podujatia 15. ročníka Roma Spirit v Národnom divadle Košice! Aby ste aj Vy a Vaši priatelia mali možnosť zúčastniť sa Roma Spirit 2023, dali sme do predaja limitovaných 50 kusov vstupeniek! ZAKÚPIŤ VSTUPENKU NA GALAVEČER ROMA SPIRIT...
Prípravný výbor vybral finalistov jubilejného 15. ročníka ocenenia!
Na ocenenie Roma Spirit 2023 bolo prijatých 128 prihlášok. O tom, kto sa nakoniec dostal medzi 21 finalistov jubilejného ročníka ocenenia rozhodlo pätnásť členov Prípravného výboru Roma Spirit. Zasadnutie sa konalo v septembri v Bratislave. „Zasadnutie Prípravného výboru prebehlo tento rok, tak ako...