acec-2-percenta-mail-fcb-e1465887738114

Aj v roku 2016 môžete podporiť projekty ACEC!

Veľmi pekne ďakujeme, že zvážite možnosť podporiť naše úsilie asignáciou 2% (3%) z Vami zaplatenej dane.

Dovoľujeme si pridať zopár informácíí, ktoré veríme, že Vám pomôžu rozhodnúť sa:

Zdravie je to najcennejšie čo máme

V roku 2015 sme aj vďaka podpore z asignácie z dane realizovali najmä vzdelávacie aktivity pre sociálne vylúčené skupiny, ktoré realizujeme už od roku 2003. Týkajú sa zlepšovania zdravia obyvateľov marginalizovaných komunít. Projekty Zdravé komunity a Spoločne za lepšie zdravie zamestnávajú v súčasnosti takmer 300 ľudí priamo v segregovaných lokalitách a zasahujú oblasti, v ktorých žije takmer 250 000 ľudí. Sú výrazným nástrojom pre integráciu marginalizovaných rómskych skupín do spoločnosti a podpory a ochrany verejného zdravia. Spoluorganizovali sme 2. ročník medzinárodnej konferencie Zlepšovanie zdravia znevýhodnených skupín a advokačé aktivity sme upriamili na medzinárodnú výmenu skúseností a stabilizáciu pozície Asistenta osvety zdravia v rámci pomáhajúcich profesíí.

Umenie je srdcová záležitosť

Podarilo sa nám spojiť Sendreiovcov s detským vokálnym súborom Čercheňora a Štátnym komorným orchestrom Žilina. Hudobný projekt Sendreiovci le Orchestroha mal svetovú premiéru minulý rok na festivale Pohoda. Hudobný skladateľ Slavo Solovic, inšpirovaný rómskym folklórom vytvoril hudbu plnú krásy a temperamentu. Zapojil takmer 60 muzikantov, ktorí sa postarali tisíckam divákov o skvelý umelecký zážitok.

Oceňujeme aktivity zlepšujúce životnú situáciu Rómov na Slovensku

Roma Spirit 2015, pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, bol už 7. ročníkom verejného oceňovanie za aktívnu snahu zlepšiť situáciu Rómov na Slovensku. Roma Spirit upriamil pozornosť verejnosti aj médií na úspešné príklady dobrej praxe, aktívnych jednotlivcov i organizácií, zlepšovať životné podmienky, plnohodnotne a dôstojne integrovať rómsku menšinu. Multižánrový galavečer, ktorý vysiela každoročne RTVS, spojil profesionálov, umelcov a skvelých ľudí bez ohľadu na národnosť či etnickú príslušnosť a prispel k prirodzenej spoločenskej inklúzii a k budovaniu spoločnosti bez predsudkov a stereotypov. Za ostatných sedem rokov bolo na ocenenie nominovaných viac ako 800 jednotlivcov, organizácií a inštitúcií.

Prečo dať daň práve nám

Poslaním ACEC je budovať porozumenie, podporovať vzdelávanie a vytvárať priestor pre rozvíjanie vzájomnej komunikácie. Pri napĺňaní nášho poslania spolupracujeme s partnerskými mimovládnymi organizáciami, inštitúciami a spoločnosťami doma a vo svete. Záleží nám na kontinuite a pokračujeme v realizácii dlhodobých projektov, ktoré prinášajú merateľné výsledky. Veľká časť našich aktivít je aj v roku 2016 zameraná na zlepšovania zdravia znevýhodnených skupín, projekty Zdravé komunity, Spoločne za lepšie zdravie, 3. ročník medzinárodnej konferencie k zlepšovaniu zdravia znevýhodnených skupín či novopripravovaný projekt PHASE zameraný na zlepšenie gramotnosti v oblasti hygieny. Už v týchto dňoch sa spúšťajú prípravy 8. ročníka Roma Spirit. Pripravujeme koncerty Sendreiovci le Orchestroha, ktoré budú nezabudnuteľným zážitkom pre každého diváka.

Veríme, že aj rok 2016 prinesie nové priateľstvá, silné emócie, úsmev i slzy, vďaka ktorým sa svet stane o čosi lepšie miesto pre život. Lebo ako povedal Yost: „Aj keď sa kolobeh dejín niekedy zmení v dôsledku činov niekoľkých velikánov častejšie ho tvorí veľa skutkov malých ľudí.“

Darované prostriedky z asignácie dane využívame výhradne na financovanie našich programov a projektov. Ďakujeme všetkým našim partnerom za podporu a prejavenú dôveru, ktorá je pre nás dôležitá a veľmi si ju ceníme.

Zdieľať

Ocenenie Roma Spirit štartuje svoj 16. ročník!
Už po šesnástykrát má verejnosť možnosť nominovať na ocenenie Roma Spirit inšpiratívne osobnosti, príbehy a aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju rómskych komunít a vzájomnému rešpektu. Prihlášky na ocenenie môže verejnosť zaslať do 6. septembra. Nový ročník ocenenia odštartoval tlačovou konferenciou v Rakúskom...
Priateľské stretnutia finalistov Roma Spirit 2023 pokračujú!
Finalisti jubilejného 15. ročníka Roma Spirit sa spojili na ďalšom nezabudnuteľnom stretnutí v Bratislave. Užili si vzájomnú spoločnosť, poďakovanie Írskym veľvyslancom aj prijatie u prezidentky. V pondelok 20. mája sa konalo stretnutie finalistov jubilejného 15. ročníka Roma Spirit. Bolo jedinečnou príležitosťou pre vzájomné...
Prezidentka prijala finalistov ocenenia Roma Spirit 2023!
Prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová, prijala finalistov prestížneho ocenenia Roma Spirit 2023 v priestoroch Prezidentského paláca. Prezidentka Čaputová vo svojom prejave vyzdvihla prácu a odhodlanie finalistov a laureátov ocenenia. „Za 15 rokov ocenenie Roma Spirit zviditeľnilo už stovky príbehov nádeje, ľudskosti...
Stretnutie finalistov Roma Spirit 2023 v Bratislave
V utorok, 16. apríla 2024, sa v Bratislave stretli finalisti ostatného 15. ročníka Roma Spirit. Na ich počesť sa uskutočnilo počas dňa viacero výnimočných stretnutí. Organizátori sa postarali o príjemný a podnetný deň, ktorého cieľom bolo poďakovať a oceniť prácu a aktivity...
Medzinárodný deň Rómov – je oslavou i pripomienkou!
Medzinárodný deň Rómov je dňom oslavy rómskej kultúry, histórie i tradícií. Pripomíname si však aj snahu Rómiek a Rómov o sebaurčenie, prijatie a rovnosť. Medzinárodný deň Rómov, ktorý si pripomíname od roku 1990, pripadá na 8. apríla. Dátum pripomína prvé...
ZAŽITE GALAVEČER ROMA SPIRIT 2023 NA VLASTNEJ KOŽI!
Buďte súčasťou nezabudnuteľného podujatia 15. ročníka Roma Spirit v Národnom divadle Košice! Aby ste aj Vy a Vaši priatelia mali možnosť zúčastniť sa Roma Spirit 2023, dali sme do predaja limitovaných 50 kusov vstupeniek! ZAKÚPIŤ VSTUPENKU NA GALAVEČER ROMA SPIRIT...