Zuzana Havírová

predsedníčka a výskumníčka Rómske advokačné a výskumné stredisko, Skalica

„Roma Spirit vnímam ako veľmi dobrý koncept boja proti predsudkom a xenofóbii. Ako člen prípravného výboru mám možnosť vidieť všetky nominácie, ktoré prichádzajú z rôznych kútov Slovenska a je veľká škoda, že nemôžeme hovoriť o všetkých a musíme vybrať len niekoľko do finále. Pretože to sú príbehy, ktoré vo večerných správach neuvidíte. Rozprávajú o samosprávach, organizáciach, ľudoch, firmách ktorí sa neboja budovať lepšiu komunitu, kde Rómovia a majorita pracujú ako partneri a žijú spoločne. A vďaka Roma Spirit sa môžeme dozvedieť o takýchto lokalitách, luďoch, zamestnávateľoch, pretože i keď to nerobia pre ocenenie, zaslúžia si vedieť, že pre niekoho sú vzorom a nádejou pre lepšiu budúcnosť.“

 

Zuzana pochádza zo Skalice a vyštudovala sociálnu prácu na UKF v Nitre v roku 2006. Problematike vylúčených rómskych komunít sa venuje už takmer 15 rokov. Je autorkou pilotného kvalitatívneho výskumu Elokované pracoviská stredných odborných škôl pri marginalizovaných rómskych komunitách – Cesta k začleneniu alebo vylúčeniu rómskej mládeže? V októbri 2015 absolvovala 8-týždňovú stáž v Chicagu, zameranú na komunitné organizovanie. V marci 2016 získala ocenenie Mesta Skalica pre pracovníkov v oblasti sociálnych vecí. Zuzana je jednou zo zakladateliek občianskeho združenia Rómske advokačné a výskumné stredisko so sídlom v Skalici. V roku 2016 iniciovala vznik koalície občianskych združení pod názvom Rómovia pre Slovensko (Roma for Slovakia). Spoločným cieľom koalície je boj proti anticiganizmu.