24. 08. 2020
(28/77)

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová prevzala záštitu nad 12. ročníkom Roma Spirit

Dvanásty ročník Roma Spirit 2020 opätovne upriami pozornosť na jednotlivcov, organizácie či aktivity, ktorí sú príkladom fungujúcich riešení, s pozitívnym odkazom vzájomnej tolerancie a porozumenia, nielen v rómskych komunitách.

Nad tohtoročným podujatím prebrala verejná ochrankyňa práv prof. Mária Patakyová, PhD. „Každoročné odovzdávanie ocenenia Roma Spirit vnímam ako verejné uznanie ľuďom a projektom, ktoré predstavujú mimoriadne pozitívne príklady v danej oblasti. Toto uznanie v sebe zároveň nesie posolstvo o vyjadrení potrebnosti ich existencie pre zlepšovanie situácie a postavenia Rómov a Rómok v spoločnosti,“ vyjadrila.

„Udelenie ocenenia predstavuje významnú formu inšpirácie a rozširovania povedomia o pozitívnych príkladoch týkajúcich sa vzdelávania, bývania č zamestnávania rómskej minority, čo považujem za kľúčovú časť osvety,“ dodala.

   

Ocenenie Roma Spirit už od roku 2009 vytvára multidisciplinárny priestor na podporu sociálnej súdržnosti, rozvoja interkultúrneho dialógu a elimináciu akýchkoľvek prejavov intolerancie. Za uplynulé ročníky bolo na ocenenie Roma Spirit nominovaných 1566 aktivít, projektov, organizácií a výnimočných osobností. Ocenenie si prevzalo už 61 laureátov. Spoluvyhlasovateľom ocenenia je Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.