Vlado Sendrei
Vladimír Sendrei

frontman, hudobná skupina Sendreiovci

Občianske združenie Lačho drom pracuje v Kokave nad Rimavicou. Od poradenstva pre sociálne slabých rozšírilo svoju pôsobnosť aj na oblasť komunitnej práce. Nominované je za projekt Aktivizáciou komunít ku skvalitneniu života a podpore zamestnanosti, vďaka ktorému sa podarilo zamestnať viac ako 30 nezamestnaných Rómov z obcí v okrese Poltár. Ďalších Rómov združenie vyškolilo pre práce na obnove a zveľaďovaní vlastného bývania, ktoré vykonávali v rámci aktivačných prác. Okrem toho boli v rámci projektu ľudia bez práce vyškolení v oblasti nakladania s rodinným rozpočtom, či základnými krokmi pri vybavovaní formalít na úradoch a podobne. V dotknutých mestách a dedinách bolo do projektu priamo alebo nepriamo zaangažovaných asi 2000 nezamestnaných.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.