Susanne Pfanner_web
Susanne Pfanner

vedúca oddelenia záležitostí národnostných menšín, Rakúska spolková kancelária

Ročník
2018

„Ako kontaktná osoba Rakúskeho národné kontaktného miesta pre Rómov sa teším na to, že budem mať príležitosť dozvedieť sa o efektívnych a inovatívnych aktivitách, ktoré sa zaoberajú otázkou vnímania a riešenia rovnosti ako súčasti reality pre všetkých Rómov v Európe. Takéto nové prístupy môžu byť inšpiráciou pre rakúsky program inklúzie Rómov.“

Susanne Pfanner pôsobila ako právnik v oblasti ľudských práv na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. V roku 2003 nastúpila do právnej služby spolkového kancelára Rakúskej republiky. V rokoch 2009 až 2011 pracovala ako asistentka riaditeľa Agentúry Európskej únie pre základné práva. Od roku 2013 je vedúcou kancelárie Rakúskeho národného kontaktného miesta pre Rómov. V tejto funkcii zaviedla a rozvinula jednu z prvých národných rómskych platforiem v rámci EÚ. Od roku 2017 zastáva pozíciu vedúcej oddelenia pre záležitosti národnostných menšín, kde zodpovedá za právne a finančné záležitosti týkajúce sa šiestich rakúskych uznaných etnických skupín vrátane autochtónnych Rómov.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.