DSC_3472
Roman Čonka

Laureát Roma Spirit 2022

Ročník
2022
Kategória
Média
Kraj
Prešovský
Mesto pôsobenia
Prešov
Oblasť pôsobenia /
Pracovné zameranie
Publicistika

Nominácia za dlhodobú a systematickú novinársku, redaktorskú, archivársku aj vydavateľskú činnosť spojenú s najstaršími rómskymi novinami Romano nevo ľil. Signifikantné sú aj ďalšie mediálne aktivity pri produkcii Rómskeho magazínu.

 

S témou marginalizovaných rómskych komunít sa Roman Čonka stretol prvýkrát po strednej škole koncom 90 rokov. V tej dobe pôsobil v projekte sociálneho poradenstva, kde pochopil, že k Rómom nie je spoločnosť spravodlivá a využíva ich neznalosť občianskych a národnostných práv. To ho utvrdilo v tom, že chce v tomto smere pomáhať.

K žurnalistike sa dostal približne v roku 2000. Začínal v novinách Sam adaj/Sme tu, ktoré vydávala Nadácia rómska víla Kesaj pod vedením Anny Koptovej. V rokoch 2002-2003 začal ako externý dopisovateľ spolupracovať s novinami Romano nevo ľil. Od roku 2004 pracuje v redakcii interne a od roku 2009 sa stal štatutárnym zástupcom združenia Jekhetane-Spolu a zároveň šéfredaktorom novín, pričom na tomto poste pôsobí už skoro dve dekády. Koordinuje vydávanie novín, edituje, komunikuje s prispievateľmi a zabezpečuje všetky práce. Roman Čonka roky vyvíja úsilie na zachovanie jediných printových rómskych novín, ktoré fungujú od roku 1993. Neúnavne usiluje o ich modernizáciu, hoci finančná podpora stále klesá a situácia rómskych médií je nezávideniahodná. Pod jeho vedením získala redakcia Novinársku cenu v roku 2022. Venuje sa tiež produkovaniu dokumentárnych filmov a Rómskeho magazínu, čím sa podieľa na zachovaní rómskeho kultúrneho dedičstva, ale súčasne aj na budovaní občianskej spoločnosti prezentáciou občianskych tém a vzdelávaním divákov a diváčok v oblasti občianskych práv a povinností, podporovaním aktivít inklúzie – pre divákov – rómskych aj nerómskych.

V rokoch 2010 až 2015 sa spolupodieľal na realizácii projektu Odsúdení na spolunažívanie v dobrom na školách. Od roku 2013 pôsobí v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove v Dokumentačno-informačnom centre rómskej kultúry. V roku 2015 sa stal vedúcim tohto oddelenia a pracuje na zachovaní kultúrneho dedičstva Rómov, organizuje vedecké konferencie, je zostavovateľom zborníkov. Podieľa sa na budovaní inštitúcií a organizácií, ktorých cieľom je zachovanie rómskej kultúry, jazyka a tradícií, pričom jeho pôsobenie je širokospektrálne, od novín cez film, televíziu, až po vedu a výskum.

Motiváciou pre Romana Čonku sú ľudia a ich životné príbehy, ktoré môže prostredníctvom novín sprostredkovať širšej verejnosti. Je presvedčený, že ak sa budú širokej verejnosti sprostredkovať príbehy bežných Rómov, o ktorých sa v spoločnosti nehovorí, tak je aspoň malá šanca, že časť majority začne premýšľať o zmene vnímania Rómov. Je presvedčený, že zaznamenávať život Rómov a archivovať ho pre ďalšie generácie je jedinečné a potrebné pre budovanie histórie Rómov na Slovensku.

Roman Čonka, Prešov_Laureát Roma Spirit 2022 v kategórii Médiá
Nominačná dokrútka

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.