romovia
Obec Čičava

Laureát Roma Spirit

Ročník
2014
Kategória
Obec a mesto
Kraj
Prešovský
Mesto pôsobenia
Čičava

Nominácia za efektívne využitie dostupných nástrojov, projektov zameraných na začleňovanie Rómov, vrátane inovatívnych úprav politiky štátu, ako sú napríklad pozitívne opatrenia v oblasti zamestnanosti, a za aktivity podporujúce rómsku identitu a podporu náboženských aktivít pri začleňovaní.

Hlavným rysom čičavskej stratégie je efektívne a dôsledné využívanie všetkých dostupných nástrojov a projektov na začleňovanie rómskych spoluobčanov – terénnej sociálnej práce, zdravotných asistentov, asistentov učiteľov základných škôl, rómskych občianskych hliadok, výstavby 62 bytov nižšieho štandardu a vybudovania hlavnej infraštruktúry v rómskych osadách. Projekty majú priamy pozitívny dopad na výrazné zlepšenie postavenia Rómov, ktorých zastúpenie v obci je 66-percentné. Rómovia žijú v dvoch osadách, v tzv. novej a starej.

Obec úspešne využila štrukturálne fondy na zlepšenie infraštruktúry práve v chudobnej rómskej komunite realizáciou projektu „Zlepšenie občianskej infraštruktúry obce Čičava“ vo výške 2 miliónov eur. Prostredníctvom tohto projektu obnovila vybudovanie hlavnej infraštruktúry v oboch osadách výstavbou kanalizácie a ČOV, renováciou elektrických prípojok, vybudovaním chodníkov a ciest, vybudovaním mosta vedúceho k novej rómskej osade. Obec zároveň využila sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní a zaviazala dodávateľa k tomu, aby zamestnal 30 miestnych nezamestnaných Rómov, ktorí majú veľmi nízke šance nájsť si prácu v regióne.

Čičava je jedna z prvých obcí, ktorá začala s desegregáciou rómskych detí z obce na II. stupni základnej školy v okresnom meste. Pravidelne sú organizované kultúrne a športové akcie podporujúce rómsku kultúru. Čičava je dobrým príkladom praxe postupnej cesty k integrácii Rómov, ktorý má pozitívny ohlas nielen v danom regióne, zviditeľnením v rámci Slovenska, ale aj v európskom meradle obec Čičava získala v Budapešti najvyššie ocenenie za aktivity v oblasti bývania a infraštruktúry zo 104 nominovaných obci a miest z 15 krajín EÚ.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.