nadir_redzepi
Nadir Redzepi

výkonný riaditeľ Roma Education Fund

Ročník
2016
Kategória
Odborná porota

Nadir Redzepi je macedónsky Róm narodený v roku 1963. Vyštudoval sociológiu na Corvinus University.

V minulosti pôsobil ako senior manažér v programe Nadácie otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation), ktorý mal za cieľ maximalizovať úžitok európskych fondov pre Rómov v období 2010-2015. Spravoval portfólio siedmich krajín, ktorým poskytoval technickú asistenciu pri budovaní kapacít pre prístup k finančným prostriedkom Európskej únie, čo uľahčilo spoluprácu a inštitucionálny dialóg na miestnej úrovni a prispelo k mobilizácii občianskej spoločnosti pri obhajovaní politík začleňovania Rómov na národnej úrovni.

Má rozsiahle skúsenosti v oblasti tvorby politík a iniciatív zameraných na Rómov, vrátane vzdelávania rómskych detí, účasť Rómov na tvorbe verejných politík a využívania finančných prostriedkov EÚ na realizáciu politík zameraných na Rómov. Pred príchodom do Open Society Foundation pôsobil ako výkonný riaditeľ Roma Democratic Development Association. Ako zástupca organizácií rómskej občianskej spoločnosti bol vybraný za delegáta národnej pracovnej skupiny, ktorá bola vytvorená ako súčasť Dekády rómskej inklúzie v Macedónsku. Bol členom predstavenstva Rómskeho vzdelávacieho fondu (2007-2014) a istý čas aj členom predstavenstva Kancelárie pre rómske iniciatívy v Open Society Foundation (2008-2009).

V priebehu rokov pôsobil ako analytik, výskumník, hodnotiteľ a školiteľ pre Radu Európy, Rozvojový program OSN, Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Minority Rights Group a Open Society Institute a mnohé ďalšie. Publikoval sériu článkov o rómskej problematike a v súčasnej dobe je aktívnym členom skupiny aliancie Európskeho rómskeho inštitútu (ERI).

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.