Laco-Oravec-7-e1511876955628-blackwhite
Laco Oravec

ľudskoprávny aktivista

Ročník
2017

Absolvoval škôlku, základnú školu, gymnázium a univerzitu, ako aj mnoho ďalších sprievodných podujatí a zážitkov. Počas vysokoškolského štúdia na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach dospel k niekoľkým nezvratným rozhodnutiam: že nechce pracovať v právnickej profesii, že nechce pracovať pre štát a že chce robiť niečo aspoň trocha zmysluplné. Jeho kariéra sa začala na pôde feministickej organizácie Fenestra, ktorá sa venuje obetiam násilia páchaného na ženách a deťoch. Vrodená túžba po dobrodružstve ho zaviala vo veku 25 rokov do Nadácie Milana Šimečku, v ktorej pôsobil 15 rokov, prevažne na pozícii programového riaditeľa.

Dnes je občianskym aktivistom na voľnej nohe. Venuje sa ľudským a menšinovým právam, multikulturalizmu, spoločenským inováciám a verejným politikám. Je členom Rady Vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

„Oceňovať iných za dobré skutky je oveľa ľahšie ako ich priamo vykonávať. Som rád, že aspoň takto, účasťou v porote Roma Spirit, môžem prispieť k zviditeľneniu tých, ktorí sa snažia zlepšovať naše rómsko-gádžovské spolužitie.“

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.