Komunitné centrum menšín, Veľký Krtíš

Laureát Roma Spirit

Ročník
2016
Kategória
Mimovládna organizácia
Kraj
Banskobystrický
Mesto pôsobenia
Veľký Krtíš

Nominácia za aktivity súvisiace so správou a zvyšovaním kvality bývania pre sociálne znevýhodnených občanov angažovaním domovníkov z radov obyvateľov bytových domov.

Komunitné centrum menšín vykonáva svoje aktivity od roku 2001. Organizácia prevzala správu domových bytov, ktoré sú obývané sociálne znevýhodnenými občanmi a vykonáva túto správu s minimálnymi finančnými prostriedkami, častokrát vo voľnom čase svojich zamestnancov. Prevzatie správy bytových domov Komunitným centrom menšín zamedzilo prevzatiu ich správy komerčnou spoločnosťou, ktoré by následne mohlo viesť k vzniku neplatičov a následnému vysťahovaniu. V súčasnosti sa Komunitné centrum menšín stará o desať bytoviek (132 bytov), v ktorých žije 95% Rómov. Vlastnými silami a s využitím zručností nájomníkov zabezpečuje Komunitné centrum menšín správu a renováciu niekoľkých bytových domov. K zaisteniu fungovania týchto bytoviek zabezpečuje ich údržbu, svojpomocné opravy, udržiavanie okolia a vytvorenie detského ihriska. Pracovníci zaškoľujú a informujú vlastníkov o tom ako funguje model spoločenstva vlastníkov a neustále ich pripravujú na osamostatnenie sa. Dvaja domovníci z radov obyvateľov bytových domov sa učia robiť správcov, koordinovať opravy bytoviek a do konca roka sa ešte naučia ako sa vyznať v zúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytov. Rovnako tak pomáhajú riešiť exekúcie a poskytujú finančné poradenstvo. Základom ich práce je participácia Rómov pri riešení svojich problémov.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.