Klara_orgovanova-blackwhite
Klára Orgovánová

riaditeľka Rómskeho inštitútu n.o.

Ročník
2016

Klára Orgovánová pôsobí viac ako 25 rokov v oblasti rómskej problematiky. Od roku 2008 je riaditeľkou neziskovej organizácie Rómsky inštitút. Vyštudovala psychológiu a v rokoch 1983 – 1990 pôsobila ako atestovaná klinická psychologička v psychiatrickej liečebni v Prešove. V roku 1991 založila Nadáciu pre rómske dieťa a v roku 1995 Nadáciu InfoRoma, ktoré aj do roku 2001 viedla. V rokoch 1991 – 1993 pôsobila na Úrade vlády SR na Sekcii pre národnosti a ľudské práva ako poradkyňa pre národnosti a v rokoch 1993 – 2001 ako programová riaditeľka Nadácie otvorenej spoločnosti v Bratislave. V roku 2001 sa stala splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity. Túto funkciu zastávala do roku 2007.

Počas pozícií, ktoré zastávala v mimovládnom aj vládnom sektore, upozorňovala na potreby rómskych komunít, ktoré čelia diskriminácii, chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Ako splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity vybudovala so svojim tímom inštitúcie, ktoré vytvárali priestor pre presadzovanie zásad vychádzajúcich z vyrovnávacích opatrení a antidiskriminačnej legislatívy. Podieľala sa na príprave a koordinovaní mnohých programov štátnej politiky vo vzťahu k rómskym komunitám ako aj na príprave základných podkladov pre politiky EÚ v oblasti štrukturálnych fondov. Bola jednou z členov riadiaceho výboru Dekády rómskej inklúzie, ktorý túto medzinárodnú iniciatívu pripravoval a koordinoval. Ako vládna splnomocnenkyňa sa podieľala na všetkých periodických správach Slovenska o otázkach menšín a ľudských práv. Počas svojej práce v neziskovom sektore viedla rad programov pre Rómov v rôznych oblastiach, ako vzdelávanie, komunikácia, školenia a tréningy, ľudské práva a podporovala aktívnu účasť rómskej občianskej spoločnosti na verejnom živote. Po niekoľko rokov spolupracovala s kanceláriou vysokého komisára pre utečencov na Slovensku (UNHCR) v oblasti utečencov a migrácie. Bola členkou Medzinárodného výboru práv menšín Roma Rights Group v Londýne a podieľala sa na organizovaní školiacich medzinárodných programov pre mladých Rómov. Bola členkou poradného výboru Projects of ethnic relations Princeton.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.