web_Christophe Leonzi
Christophe Leonzi

Veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku

Ročník
2020
Kategória
Odborná porota

„Som presvedčený, že Rómovia sú súčasťou spoločnosti, ktorá môže Slovensku priniesť sociálnu, kultúrnu a ekonomickú dynamiku a som veľmi rád, že môžem prispieť k tomuto úsiliu o inklúziu. Rad sa tento rok zúčastním Roma Spirit ako porotca, aby som vyzdvihol iniciatívy zamerané na začlenenie rómskej komunity na Slovensku a posilnil pozitívnu viditeľnosť Rómov v krajine.“

Christophe Leonzi vyštudoval ekonómiu na HEC ako aj politológiu a medzinárodné štúdie na Sciences Po (Inštitút politologických štúdií) v Paríži. Od roku 2016 je mimoriadnym veľvyslancom a splnomocnencom na Slovensku.

V minulosti zastával Christophe Leonzi viacero pozícií. Prednášal na univerzitách v Štokholme a Uppsale a v rokoch 1989-1990 pôsobil ako Atašé francúzskeho veľvyslanectva vo Švédsku. V rokoch 1995 až 1998 pracoval na francúzskom Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí. V rokoch 1998 až 1999 bol prvým tajomníkom v Bonne (poradca nemeckého Ministra pre európske záležitosti) a neskôr, v rokoch 1999 až 2002, pôsobil v Berlíne. V rokoch 2002 až 2005 pracoval v Stálom zastúpení Francúzskej republiky v EÚ, v Bruseli (rozšírenie EU, Európsky dohovor). V rokoch 2005 až 2008 pôsobil ako zástupca výkonného riaditeľa pre Strednú Európu na francúzskom Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí. V rokoch 2008 až 2012 bol druhým poradcom a následne ministerským radcom na francúzskom veľvyslanectve v Ríme. V rokoch 2013 až 2016 pôsobil ako zástupca generálneho riaditeľa pre Európsku úniu na francúzskom Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Christophe Leonzi je nositeľom významné hodností: Rytier francúzskeho národného radu za mimoriadne zásluhy, Rytier nemeckého radu za mimoriadne zásluhy a Rytier španielskeho radu za mimoriadne zásluhy. Hovorí po nemecky, anglicky, taliansky a švédsky.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.