jury_Tiefenbacher-Jami-e1511876197699-blackwhite
Barbara Tiefenbacher-Jami

výskumníčka, sociologička

Ročník
2017

Dr. Barbara Tiefenbacher-Jami je osem rokov členkou predstavenstva rakúskej mimovládnej organizácie Romano Centro. Pracovala niekoľko rokov v prostredí akademickej obce na univerzitách vo Viedni, v Grazi a Innsbrucku. Jej výskum a vedecká práca boli zamerané na rôzne aspekty súčasných sociálnych a socioekonomických výziev, ktorým čelia Rómovia v strednej Európe. Témou jej doktorandskej práce bol vzťah etnickej spolupatričnosti medzi druhou generáciou rómskych migrantov z krajín bývalej Juhoslávie vo Viedni, ktorí dosiahli významnú sociálnu mobilitu prostredníctvom dosiahnutého vysokoškolského vzdelania. Predtým pracovala viac ako rok v rámci Európskej dobrovoľníckej služby v centre voľného času v segregovanej rómskej osade na Slovensku, kde sa venovala práci s mládežou a deťmi.

„V mojom doktorandskom výskume mi jeden mladý lekár, Róm, vo Viedni, povedal: ,Keby moji rodičia pred viac ako tridsiatimi rokmi neopustili malú srbskú dedinu, nebol by som dnes lekárom.´ Žiaľ, veľa Rómov, ktorí sú úspešní v ich profesionálnom živote, nechce byť vnímaných ako Rómovia z dôvodov rasizmu a diskriminácie v európskych spoločnostiach. Z tohto dôvodu si myslím, že ocenenie Roma Spirit má dva veľmi významné ciele: jedným z nich je prispieť k pozitívnemu vnímaniu Rómov v skupine Nerómov prostredníctvom dobrých príkladov a osobností z rómskej komunitity a povzbudiť k tomu mnohých ďalších.“

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.