Anna Jurgovianová_web
Anna Jurgovianová

Zástupkyňa laureáta ocenenia Gypsy Spirit 2013

riaditeľka, Stredná súkromná škola Kežmarok

Ročník
2018
Kategória
Porota čin roka

„Nevieme urobiť všetky deti múdrymi, ale môžeme urobiť všetky deti šťastnými…“

je hlavným krédom zakladateľky neziskovej organizácie Biela voda v Kežmarku. Je držiteľkou ocenenia Gypsy Spirit 2013 a jej snahou je pomôcť svojim zverencom, aby zažili pocit úspechu a radosti zo svojej práce a výsledkov.

Anna Jurgovianová pôsobí v rómskej komunite viac než 20 rokov, za svoju prácu získala niekoľko uznaní a ocenení vo vzdelávaní Rómov a búraniu predsudkov. Ako špeciálny pedagóg a výtvarník, sa venuje výchove a vzdelávaniu žiakov prevažne z marginalizovanej rómskej komunity a žiakom s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Výučba vychádza z princípov Waldorfskej školy, ktorá kladie dôraz na výchovu umením, na podporenie tvorivosti žiaka, prispôsobenie a vytvorenie podnetného prostredia a hlavne na osobnosť žiaka, jeho procesy vnímania a tvorenia.

Na základe potrieb obcí a problémov v podtatranskom regióne, otvorila postupne 7 elokovaných pracovísk. Tým, že remeslo je veľmi blízke Rómom, sú učebné odbory zamerané na profesie, potrebné v komunite a v ktorých majú žiaci možnosť presadiť sa na trhu práce. Škola preferuje stupňovité vzdelávanie a aj vďaka tomu žiaci získavajú pocit úspechu, ocenenia i na medzinárodnej úrovni a prácu. Biela voda posledné roky úzko pracuje aj s rodičmi svojich žiakov v rámci dokončenia si vzdelania a ďalšieho vzdelávania dospelých. Biela voda zároveň každoročne v júni, organizuje na celoslovensky Festival študentského remesla zameraný na históriu remesiel formou rozprávok v Kežmarskom hrade, meste a okolí. Tu sa stierajú akékoľvek rozdiely medzi žiakmi a študentmi. Festival na vysokú účasť žiakov zo základných i stredných škôl.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.