4wt2rAplQizTehbToMQUXg-Starostka-Ni-n-ho-Kom-rnika-Anna-Ferkaninov-by
Anna Ferkaninová

Laureát Roma Spirit

starostka obce Nižný Komárnik

Ročník
2011
Kategória
Osobnosť
Kraj
Prešovský
Mesto pôsobenia
Nižný Komárnik

Pani Anna Ferkaninová je starostkou, ktorá vedie „svoju“ obec na poľsko –slovenskom pomedzí už tretie volebné obdobie. Dedina Nižný Komárnik má z jednej tretiny rómske obyvateľstvo. Za viac ako desaťročie sa starostke podarilo zrealizovať elektrifikáciu a zavedenie pitnej vody do pôvodných chatrčí, následne likvidáciu osady a vybudovanie obecných bytov nižšieho štandartu s vlastnou čističkou odpadových vôd, výstavbu mostu, prístupovej komunikácie k novostavbám i výsadbu zelene a parkovej úpravy pred novopostavenými domami. Pani starostka Rómov motivuje a mobilizuje ku svojpomocnej práci pre obec, rekvalifikáciám i občianskej angažovanosti. Vďaka jej autorite a vplyvu v obci neregistrujú žiadne krádeže, záškoláctvo ani zneužívanie sociálnych dávok…

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.