Úprimne si vážime našich partnerov a dlhodobo úspešné spolupráce. Ďakujeme, že sa podujali s nami vykročiť na nové neprebádané územia a nebáli sa otvoriť ani chúlostivé témy.

Vítame nové partnerstvá a podporu, ktorá nám umožní zachovať kontinuitu a pokračovať v dlhodobo realizovaných projektoch, ako tie, vďaka ktorým sa môžeme pustiť do nových aktivít.

návod: dobrovoľníci