Požiadajte zamestnávateľa, aby vo Vašom daňovom priznaní označil možnosť poukázať 2% zo zaplatenej dane za rok 2022 v prospech prijímateľa:

Názov: Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Adresa: Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 31 797 580

Za Vás vo väčšine prípadov podáva daňové priznanie zamestnávateľ. Ak máte záujem poukázať 2% z Vašich zaplatených daní z príjmov potrebujete:

  • Požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Termín je do 15. februára.
  • Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“. Potvrdenie potrebujete na výpočet 2%, príp. 3%, ktoré môžete poukázať.
  • Stiahnite si predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane s údajmi ACEC (stiahnuť tlačivo TU).
  • Doplňte zvyšné údaje, Vás ako daňovníka, a sumu dane, ktorú môžete poukázať
  • Vytlačte Vyhlásenie. Potešíme sa, ak budeme vedieť, že ste nám práve Vy zaslali Vaše 2%. Na to treba vo Vyhlásení udeliť (zaškrtnúť) súhlas so zaslaním Vašich údajov. Vďaka súhlasu budeme vedieť, kto nám 2% poukázal, nie však výšku sumy.
  • Obe tlačivá „Vyhlásenie“ a „Potvrdenie o zaplatení dane“ zašlite na Daňový úrad. Termín je do 30. apríla.

 

2% z Vašej zaplatenej dane je maximálna suma, ktorú môžete v prospech niektorého z registrovaných prijímateľov poukázať. Táto suma však nesmie byť menšia ako 3 €.

3% z vašej zaplatenej dane – môžete poukázať, ak ste v roku 2022 ako dobrovoľník odpracovali minimálne 40 hodín. Potrebujete to preukázať potvrdením od organizácie, pre ktorú ako dobrovoľník pôsobili. Ak ste dobrovoľníčili pre ACEC, prosíme, napíšte nám a potvrdenie vystavíme.

Ak ste živnostník alebo fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, budete potrebovať vyplniť tlačivá A a B, podľa pokynov Daňového úradu.

Rovnako ako ZAMESTNANEC, môžete z Vami zaplatenej Dane z príjmu asignovať, teda poukázať v prospech registrovaného prijímateľa, 2% alebo 3%. Maximálna výška záleží od toho, či ste v roku 2022 vykonali viac ako 40 hodín dobrovoľníckej práce.

Ak ste nám počas roka 2022 pomáhali a venovali nám Váš čas a ešte sme Vám nevystavili potvrdenie, prosíme, ozvite sa nám, radi Vám ho vystavíme: office@acec.sk.

Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu). Ak ste poukázali 3% z dane, je povinnou prílohou k Daňovému priznaniu aj Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti.

Daňové priznanie je potrebné zaslať a daň uhradiť do 31. marca 2023.

Viac informácií ako poukázať 2% (3%) z dane nájdete TU. Kontaktujte nás mailom office@acec.sk alebo telefonicky 0948108730. Radi Vám poradíme a pomôžeme ako na to!

ĎAKUJEME, ŽE STE SA ROZHODLI PODPORIŤ NÁS!

návody: zamestnancifyzické osoby alebo právnické osoby