Ľubomíra Slušná – Franz

prezidentka, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Magdaléna Rothová

riaditeľka, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Marta Gajdošíková

riaditeľka, Dvojka – RTVS

Oľga Džupinková

moderátorka spravodajstva Rádia Expres

Emília Rigová

multimediálna umelkyňa a performerka, členka Barvalipe Academy, ERIAC, laureátka ocenenia Roma Spirit 2018

Janette Motlová

riaditeľka, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, laureátka ocenenia Gypsy Spirit 2011

Ján Orlovský

riaditeľ, Nadácia otvorenej spoločnosti

Ivett Pavlis

právnička, pedagóg, podnikateľka

Eva Babitzová

manažérka, konzultantka, majiteľka agentúry Promo Punkers, s.r.o.

Ján Hero

odborný zamestnanec, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Laureát ocenenia Roma Spirit 2012

Mária Ház

projektová manažérka Karpatskej nadácie

Jana Gáborová Kroková

Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno – informačné centrum rómskej kultúry

Eva Nemčovská

1.  zástupkyňa primátora mesta Trnava

Stanislav Ďurica

senior advokát, Advokátska kancelária Squire Patton Boggs s.r.o.

Csaba Horváth

riaditeľ, Iniciatíva OPRE ROMA

Michaela Mudroňová

koordinátorka pracovného poradenstva, Človek v ohrození, n.o., riaditeľka, Agentúra práce Banskobystrický samosprávny kraj, n.o.

Ábel Ravasz

sociológ, zakladateľ organizácie PURT, bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity