Ľubomíra Slušná – Franz

prezidentka, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Magdaléna Rothová

riaditeľka, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Ján Hero

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, laureát ocenenia Roma Spirit 2012

Andrea Erdősová

Paneurópska vysoká škola

Janette Motlová

riaditeľka, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, laureátka ocenenia Gypsy Spirit 2011

Ivett Pavlis

právnička, Rodič ľavou zadnou

Eva Babitzová

manažérka, Promo Punkers, s.r.o.

Emília Rigová

multimediálna umelkyňa a performerka, členka Barvalipe Academy, ERIAC, laureátka ocenenia Roma Spirit 2018

Jakub Popík

PR špecialista, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Radka Kováčová

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Laura Dittel

riaditeľka, Karpatská nadácia

Štefan Vavrek

učiteľ

Jana Dravecká

správkyňa Nadácie otvorenej spoločnosti

Jana Gáborová Kroková

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Csaba Horváth

riaditeľ, Opre Roma

Eva Nemčovská

viceprimátorka, Mesto Trnava

Stanislav Ďurica

senior advokát, Dentons

Michaela Mudroňová

vedúca oddelenia Programov sociálnej integrácie pre zamestnávanie a prípravu na trh práce, Človek v ohrození, n.o., riaditeľka, Agentúra práce Banskobystrický samosprávny kraj

Ábel Ravasz

sociológ, PURT o.z.