Ľubomíra Slušná – Franz

prezidentka, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Magdaléna Rothová

riaditeľka, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Marta Gajdošíková

riaditeľka, Dvojka – RTVS

Ján Hero

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, laureát ocenenia Roma Spirit 2012

Janette Motlová

riaditeľka, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, laureátka ocenenia Gypsy Spirit 2011

Andrea Erdősová

Paneurópska vysoká škola

Ivett Pavlis

právnička, Rodič ľavou zadnou

Eva Babitzová

manažérka, Promo Punkers, s.r.o.

Emília Rigová

multimediálna umelkyňa a performerka, členka Barvalipe Academy, ERIAC, laureátka ocenenia Roma Spirit 2018

Laura Dittel

riaditeľka, Karpatská nadácia

Jana Gáborová Kroková

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Eva Nemčovská

viceprimátorka, Mesto Trnava

Csaba Horváth

riaditeľ, Opre Roma

Stanislav Ďurica

senior advokát, Squire Patton Boggs s.r.o.

Michaela Mudroňová

vedúca oddelenia Programov sociálnej integrácie pre zamestnávanie a prípravu na trh práce, Človek v ohrození, n.o., riaditeľka, Agentúra práce Banskobystrický samosprávny kraj

Ábel Ravasz

sociológ, PURT o.z.

Štefan Vavrek

učiteľ