Marcel Šaňa

Nominácia za angažovanosť a koordináciu vlny solidarity a mimoriadnej humanitárnej aktivity a pomoci pre postihnuté rodiny pri požiaroch na Luníku IX. v osade Mašličkovo.

Marcel Šaňa je starostom na Luniku IX. Je prvým vysokoškolsky vzdelaným rómskym starostom na tomto sídlisku. Prácu na zlepšení situácie na sídlisku a zlepšení života Rómov vníma ako veľkú výzvu. Naštartoval zaujímavé aktivity s mládežou a deťmi, rieši infraštruktúru a úzko spolupracuje s mestom Košice. Začiatkom roka 2016 zarezonovali v médiách dve tragické udalosti, keď v osade Mašličkovo pri Luniku IX jedno dieťa zhorelo a ďalšie zomrelo od zimy. Rodiny, ktoré sa ocitli v tejto situácii, nemali ani na pohreby týchto malých detí. Starosta Marcel Šaňa a samospráva Lunika IX v priebehu niekoľkých hodín zabezpečili pre Rómov v tejto osade odpadové drevo na kúrenie. Podaril sa mu však aj malý zázrak v podobe organizácie obrovskej vlny solidarity, ktorá v tomto kúte Slovenska nemá obdobu. Aj tí najchudobnejší Rómovia z osád, či majoritné obyvateľstvo, začali dobrovoľne posielať peniaze na pohreby pre dve deti, ale aj na drevo, teplé ošatenie pre deti, potraviny, deky, obuv. Marcel Šaňa vlastným citlivým prístupom a najmä ľudskosťou presvedčil ľudí zo všetkých skupín obyvateľstva, že dokáže pomoc adekvátne prerozdeliť a použiť pre ľudí, ktorí ju najviac potrebujú. Po prerozdelení humanitárnej pomoci postihnutým rodinám a ostatným ohrozeným obyvateľom Mašličkova sa venoval aj preventívnym opatreniam. Oživil solidaritu medzi Rómami, ktorá sa pomaly ale isto vytráca, a aj z tohto dôvodu má jeho práca pre komunitu veľký zmysel.