Prihláška na ocenenie
RomaSpirit 2017

Na ocenenie sa môžete prihlásiť, alebo niekoho nominovať
(označte možnosť, ktorá sa hodí)

Údaje prihlasovateľa

Údaje nominovaného
PRIHLÁSENIE DO SÚŤAŽE / NOMINÁCIA DO SÚŤAŽE V KATEGÓRIIUVEDENÉHO JEDNOTLIVCA / ORGANIZÁCIU /ČIN NOMINUJEM ZAPOPIS AKTIVITY / PROJEKTUZOZNAM PRÍLOH