KATEGÓRIA OBEC A MESTO_Pašková_starosta
Pašková

Laureát Roma Spirit

Ročník
2018
Kategória
Obec a mesto
Kraj
Košický
Mesto pôsobenia
Pašková

Nominácia za revitalizáciu komunity s rómskou majoritou, ktorá si sama pomáha pri údržbe a skrášľovaní verejných priestranstiev.

Obec Pašková sa nachádza v okrese Rožňava v Košickom samosprávnom kraji. Vyše 80 % obyvateľstva obce je rómskej národnosti. Obec je dôkazom, že spolu sa dá dokázať veľa prospešných vecí na zveľadenie obce a pre udržanie dobrého súžitia Rómov a Nerómov.

Práca samosprávy je veľmi efektívna, využíva vlastné zdroje na zlepšenie životnej úrovne svojich obyvateľov. Pracuje na zlepšení a obnovení obce. Za posledné roky sa v obci podarilo vybudovať detské ihrisko, zrekonštruovať obecný úrad, vybudovať novú autobusovú zastávku, trhovisko, zmodernizovať osvetlenie obce aj kamerový systém. Revitalizovaná oddychová časť obce sa môže pochváliť svojpomocne vyrobenými lavičkami, skrášľovať obec sa darí aj výsadbou okrasných stromčekov a vysádzaním kvetov. Z vlastného lesa ťaží obec pre svojich obyvateľov svojpomocne drevo, ktoré pomáha dodať obyvateľom až priamo do dvorov.

V obci funguje terénna sociálna práca, ktorej zámerom je zlepšiť sociálnu situáciu ľudí ohrozených sociálnym vylúčením, zvýšiť ich účasť na živote v spoločnosti, ale aj zlepšiť ich možnosti pri vstupe na trh práce. Obec sa zapája aj do ďalších národných projektov ako Cesta na trh práce, cez ktorý sa im darí zamestnávať svojich obyvateľov.

Voľnočasové a kultúrne aktivity sa v obci realizujú celoročne pri každej vhodnej príležitosti – Maškarný ples, Deň matiek, Deň dôchodcov, Mikuláš, Deň detí. Cieľom aktivít v obci je zachovanie zvykov a tradícií, udržanie dobrých vzťahov medzi občanmi a hlavne harmonické a bezproblémové spolunažívanie Rómov a Nerómov. Aktivity obce majú dosah na celé jej obyvateľstvo. Spolunažívanie Rómov a Nerómov sa vďaka prístupu obce zmenilo na príkladné. V obci vôbec nie je cítiť národnostnú diskrimináciu, práve naopak, ľudia si tu žijú ako jedna veľká rodina.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.