RS2018_ Koburgovo o.z._ laureát v kategórii NGO
Centrum Koburgovo

Laureát Roma Spirit

Ročník
2018
Kategória
Mimovládna organizácia
Kraj
Trnavský
Mesto pôsobenia
Trnava

Nominácia za realizáciu preventívnych programov a voľnočasových aktivít zameraných na sociálne začleňovanie detí ohrozených sociálnym vylúčením v Trnave a v okolí.

Cieľom Centra Koburgovo je pomôcť rómskym deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia do každodenného života a zvýšiť tým ich šance do ich budúcnosti. Od roku 2013, kedy bolo centrum založené, poskytlo viac ako 4 000 individuálnych intervencií a realizovalo viac ako 1 000 úspešných skupinových aktivít. Zameralo sa najmä na problematiku prechodu detí do inštitucionálneho vzdelávania. V roku 2015 v spolupráci s Krízovým strediskom spustilo pilotný program Krizáčik, celodenný výchovný program pre deti v predškolskom veku, ktoré nenavštevujú materskú školu. Rodičom detí v predškolskom veku, ktoré nenavštevujú škôlku, či celodenný program pomáhajú pri začleňovaní sa do primárneho vzdelávania prípravou v predškolských krúžkoch, či sprevádzaním počas zápisu do školy a v pedagogickej poradni.

Po vstupe do základnej školy sú deti zapojené do poobedňajšieho nízkoprahového klubu. Vďaka tomu je možné sledovať ich ďalší vývoj nielen v oblasti vzdelávania. Voľnočasové aktivity sú určené najmä pre deti zo sídliska Linčianska, ktoré v minulosti nemali veľa zmysluplných možností na trávenie voľného času. Pracovníci a dobrovoľníci sa snažia u detí podporovať rozvoj individuálnych zručností a talentov, posilňovať sociálne kompetencie a motivovať ich k pokračovaniu v štúdiu na stredných školách. V snahe integrovať deti z rómskej komunity do stredných škôl spolu s partnermi realizovali okrem iných kurz finančnej gramotnosti, prevenciu pred závislosťami, čitateľský klub, či kurz anglického jazyka.

Okrem aktivít zameraných na detského klienta podporujú pracovníci centra aj rodiny v ťažkej sociálnej situácii. Ich snahou nie je len vytvárať preventívne aktivity pre klientov, ale aj odstraňovať bariéry, ktoré sťažujú cestu do vzdelávacích inštitúcií. Výraznou mierou prispievajú k prepájaniu organizácií a jednotlivcov v rámci mesta a regiónu.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.