Alexander Mušinka

kultúrny antropológ a romista, finalista Roma Spirit 2021

„Je veľa zaujímavých ľudí, organizácii a aktivít medzi Rómami, ale aj v rómskej téme, ktoré by si zaslúžili, aby sa o nich vedelo viacej. Ocenenie Roma Spirit je jednou z tých vynikajúcich príležitosti to urobiť. Oni si to zaslúžia a slovenská spoločnosť to potrebuje, aby o nich vedela.“

Alexandre Mušinka vyštudoval etnológiu a históriu na FFUK v Prahe kde aj obhájil doktorskú prácu. Pracuje na Ústave rómskych štúdií Prešovskej univerzity. Externe prednášal aj na FSEV UK Bratislava. Dlhodobo sa venuje problematike Rómov a Rusínov-Ukrajincov prioritne na Slovensku z historického a kultúrne antropologického hľadiska. Pôsobil ako poradca Ministerky práce soc. vecí a rodiny prof. Ivety Radičovej, Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Miroslava Polláka a štátnej tajomníčky MPSVR Lucii Nicholsonovej. Je (spolu)autorom niekoľkých publikácii, zborníkov a vedeckých prác. Medzi najznanejšie patrí: Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013; Podarilo saPríklady úspešných aktivít na úrovni samospráv smerujúcich k zlepšeniu situácie Rómov; (Ne)legálne osady – Možnosti samospráv a mechanizmy vysporiadania pozemkov v prostredí rómskych osídlení; Drogy v rómskych komunitách Prešovského kraja; Stará tehelňa – súčasný stav a možnosti riešenia; Elena Lacková – život s novinami Romano nevo ľil a iné. V  rámci svojich výskumov žil 5 rokov v rómskej osade Svinia pri Prešove.