Ocenenie Čin roka je špeciálne ocenenie za výnimočný čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca alebo komunity. Základným kritériom hodnotenia nominácie je vyzdvihnutie ľudskosti, dôstojnosti a odvahy človeka.

Kategóriu Čin roka hodnotí špeciálna porota vytvorená pre tento účel, zložená z osobností a partnerov projektu, ktorí vyznávajú zásady rovnosti, rešpektu k ľudským právam a dôstojnosti.

Martina Horňáková

výskumníčka, prekladateľka a autorka Rómsko-slovenského frazeologického slovníka, laureátka Roma Spirit 2021

Pavel Berky

kuchár a labužník, módny dizajnér, laureát Roma Spirit 2021

Alexander Mušinka

kultúrny antropológ a romista, finalista Roma Spirit 2021

Denisa Havrľová

aktivistka, novinárka a influencerka, finalistka Roma Spirit 2021

Július Pecha

člen správnej rady Projekt DOM.ov, zástupca laureáta Roma Spirit 2020