Gautam A. Rana

veľvyslanec Spojených Štátov Amerických na Slovensku

Gautam Rana pôsobí ako veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku od septembra 2022. Predtým pôsobil ako zástupca náčelníka misie a chargé d’affaires ad interim na veľvyslanectvách Spojených štátov amerických v Alžírsku a Slovinsku. V rokoch 2014 – 2015 pôsobil ako riaditeľ pre Afganistan a Pakistan v Národnej bezpečnostnej rade. Veľvyslanec Rana pracoval aj ako námestník štátneho tajomníka, pôsobil ako špeciálny asistent námestníka tajomníka pre európske a eurázijské záležitosti a ako námestník ministerského radcu pre politické záležitosti. Medzi jeho diplomatické funkcie patria aj Afganistan, Pakistan, India a Spojené arabské emiráty.

Veľvyslanec Rana bol v minulosti právnik spoločnosti Legal Aid Society v New Yorku a členom Národného ázijsko-pacifického amerického právneho konzorcia v oblasti občianskych práv. Hovorí hindsky, gudžarátsky a španielsky. Študoval francúzštinu, slovinčinu, arabčinu, paštčinu a teraz sa učí po slovensky. Má titul z ekonómie a medzinárodných vzťahov na Pensylvánskej univerzite, právnický titul na Vanderbiltovej univerzite a magisterský titul v odbore strategických bezpečnostných štúdií na Univerzite národnej obrany. Je ženatý, má dve deti.