Cristi Mihalache

hlavný poradca, riaditeľ Kontaktného strediska pre záležitosti Rómov a Sintov Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR)

Cristi Mihalache je riaditeľ Kontaktného strediska pre záležitosti Rómov a Sintov Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva, kde predtým zastával funkciu pomocného programového úradníka. Predtým, ako vstúpil do ODIHR, pracoval ako vedúci tímu vo Fonde obnovy na inklúziu rómskych a iných zraniteľných skupín v rámci Programu švajčiarsko-rumunskej spolupráce. Podieľal sa na programoch týkajúcich sa komunikácie s verejnosťou, medzinárodného presadzovania stanovísk, projektového manažmentu, správy grantov, inštitucionálneho rozvoja a odbornej prípravy v rámci inštitúcií a organizácií ako Romani CRISS, Európske centrum pre práva Rómov, Nadácia otvorenej spoločnosti či Rómsky vzdelávací fond. Taktiež participoval na projektoch technickej pomoci, výskumu a hodnotenia v oblasti sociálnej inklúzie a boja proti diskriminácii v spolupráci s Európskou komisiou, Agentúrou Európskej Únie pre základné práva, Svetovou bankou a Agentúrou USA pre medzinárodný rozvoj.