Roma Spirit už od roku 2009 vytvára multidisciplinárny priestor na podporu sociálnej súdržnosti, rozvoja interkultúrneho dialógu a elimináciu akýchkoľvek prejavov intolerancie. Za uplynulé ročníky bolo na ocenenie Roma Spirit nominovaných 1844 aktivít, projektov, organizácií a výnimočných osobností. Ocenenie si prevzalo už 83 laureátov.

Roma Spirit 2022 už po štrnástykrát upriami pozornosť na osobnosti, organizácie, médiá, obce a zamestnávateľov, ktorí dokážu realizovať aktivity a projekty, ktoré prinášajú efektívne a fungujúce riešenia výziev nielen rómskych komunít. Veríme, že poďakovaním a verejným ocenením aktívnej snahy zlepšovať životné podmienky Rómov prispievame k zlepšeniu Slovenska v oblasti, kde je tak veľa problémov, biedy a predsudkov, posilujeme rozvoj našej spoločnosti a budujeme krajinu pre každého jedného občana.

Vyhlasovateľmi 14. ročníka Roma Spirit sú Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Rozhlas a televízia Slovenska RTVS) a Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC). Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová.

Roma Spirit 2022 oceňovania vyhlásime na tlačovej konferencii 7. júna 2022.

Prihlášku na ocenenie môže zaslať každý od 7. júna do 7. septembra 2022. Zo všetkých právoplatne prijatých prihlášok vyberie sedemnásťčlenný Prípravný výbor 21 finalistov. O siedmych laureátoch, v kategóriách Mimovládna organizácia, Spoločnosť a zamestnávateľ, Obec a mesto, Osobnosť, Média, Kultúra a Čin roka, rozhodne medzinárodná Odborná porota a Porota čin roka.

Slávnostné odovzdávanie ocenení Roma Spirit 2022 odvysiela RTVS.

Vyzdvihovať a oceňovať reálne a úspešné projekty v oblasti zlepšovania životných podmienok Rómov považujeme za extrémne dôležité. Darí sa nám to vďaka systematickej podpore a angažovanosti partnerov a sponzorov.

Máte chuť a možnosť podporiť aktivity a výnimočné osobnosti, ktoré posilňujú spoločenskú inklúziu, toleranciu a porozumenie? Kontaktujte nás na office@acec.sk.