Ocenenie Čin roka je špeciálne ocenenie za výnimočný čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca alebo komunity. Základným kritériom hodnotenia nominácie je vyzdvihnutie ľudskosti, dôstojnosti a odvahy človeka.

Kategóriu Čin roka hodnotí špeciálna porota vytvorená pre tento účel, zložená z osobností a partnerov projektu, ktorí vyznávajú zásady rovnosti, rešpektu k ľudským právam a dôstojnosti.

Patrik Branda

barber, finalista Roma Spirit 2017

Oľga Džupinková

moderátorka spravodajstva, Rádio Expres, predsedkyňa Poroty Čin roka

Emília Rigová

multimediálna umelkyňa a performerka, odborná asistentka na PF UMB, Katedra výtvarných umení, laureátka ocenenia Roma Spirit 2018 a Ceny Oskára Čepana 2018

Lýdia Šuchová

OZ Equity, zástupkyňa laureáta Roma Spirit 2015