O laureátoch v kategóriách Mimovládna organizácia, Osobnosť, Spoločnosť a zamestnávateľ, Obec a Mesto, Médiá a Kultúra rozhodne medzinárodná Odborná porota.

Joachim Bleicker

veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike

Bashy Tahir Quraishy

generálny tajomník EMISCO (Európska moslimská iniciatíva pre sociálnu súdržnosť)

Barbara Illková

generálna riaditeľka Sekcie medzinárodnoprávneho, konzulárneho a krízového manažmentu MZVEZ SR

Isabela Mihalache

nezávislá konzultantka, referentka v ENAR (Európska sieť proti rasizmu)

Dan Pavel Doghi

riaditeľ CPRSI, hlavný radca pre záležitosti Rómov a Sinti