Nominačný proces pozostáva z dvoch kôl. O nomináciách, ktoré postúpili do druhého kola rozhodla komisia zložená z členov Prípravného výboru Roma Spirit. Prípravný výbor vybral zo 176 právoplatne prijatých nominácií tri nominácie v každej zo siedmych vyhlásených kategórií, ktoré postupujú do finálového kola.

O víťazoch v kategóriách Mimovládna organizácia, Osobnosť, Spoločnosť a zamestnávateľ, Obec a Mesto, Médiá a Kultúra rozhodne medzinárodná Odborná porota o víťazovi v špeciálnej kategórii Čin roka rozhodne Porota čin roka 30. novembra 2019, v deň slávnostného odovzdávania ocenení Roma Spirit 2019.
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA

Metamorfozis, Bratislava

Nominácia za realizáciu multimediálnych divadelných inscenácií, ktoré šíria protidrogovú prevenciu, propagujú zmysluplnú pomoc druhým a motivujú mládež k sociálnemu cíteniu a k empatii.

Slovenská únia nohejbalu, Košice

Nominácia za realizáciu nohejbalového krúžku, systematickú športovú prípravu rómskych detí z Keceroviec a úspešné zaradenie najtalentovanejších hráčov a hráčok do reprezentačných družstiev Slovenska.

KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ & ZAMESTNÁVATEĽ

Amazon Fulfillment Slovakia s.r.o., Sereď

Nominácia za realizáciu antidiskriminačnej firemnej politiky a dodržiavanie pravidiel pri zamestnávaní v oblasti rodovej rovnosti, ľudských práv a akceptáciu odlišnosti nielen vo svete, ale aj na Slovensku.

Evanjelická spojená škola, Martin

Nominácia za sociálny projekt Black&White, ktorý zapája školu, žiakov, rodičov a rómsku komunitu do spoločných aktivitít, ktoré učia deti spolupráci, vzájomnej pomoci a životu bez predsudkov.

KATEGÓRIA OBEC & MESTO

Obec Varhaňovce

Nominácia za systematické zlepšovanie životnej úrovne v obci, atmosféru vzájomnej tolerancie, podporu vzdelávania detí a aktívnu pomoc a spoluprácu pri zamestnávaní miestnych rómskych obyvateľov.

Mesto Jelšava

Nominácia za systematický prístup a efektívnu podporu pri spolunažívaní obyvateľstva, zapájanie rómskeho obyvateľstva do kultúrnych podujatí a aktívne vytváranie pracovných príležitostí.

KATEGÓRIA OSOBNOSŤ

Erika Kušická, Veľký Krtíš

Nominácia za dlhoročnú intenzívnu prácu, prejavenú odbornosť, ľudskosť a odhodlanosť pri riešení sociálnej situácie, podpore vzdelávania a pri zlepšovaní životných podmienok Rómov.

Marek Mach, Senica

Nominácia za realizáciu projektu Mladí proti fašizmu, ktorý nenásilnou formou podporuje rozvoj otvoreného myslenia a prispieva k väčšej tolerancii voči menšinám medzi mladou generáciou.

KATEGÓRIA MÉDIÁ

Martina Beshirová, Rožňava

Nominovaná za dlhodobú objektívnu prácu regionálnej novinárky, ktorá sa zameriava hlavne na tému vzdelávania rómskych detí a za prínos k informovanosti majoritnej spoločnosti.

Jana Čavojská, Liptovský Hrádok

Nominácia za dlhoročnú činorodú prácu reportérky a fotografky, ktorej reportáže prinášajú príbehy inšpiratívnych ľudí, ktorých život a vnútorná sila majú moc priblížiť vzdialené svety a budovať porozumenie.

KATEGÓRIA KULTÚRA

Lomnické čháve, Veľká Lomnica

Nominácia hudobnej kapely za autentickú a živelnú hudobnú produkciu a prezentáciu rómskej kultúry, prostredníctvom ktorej šíria zážitky a nadšenie na celoslovenskej úrovni.

Miroslav Rác, Levice

Nominácia za klavírnu interpretačnú činnosť a skladateľskú tvorbu, osobitne za zloženie klavírneho cyklu skladieb pre obete rómskeho holokaustu a realizáciu edukačných koncertov.

KATEGÓRIA ČIN ROKA

Staviarskí, Prešov

Nominácia za romantickú komédiu Loli Paradička, ktorá prezentuje autentický obraz života a medziľudských vzťahov na východe Slovenska plný predsudkov, segregácie, citov, trpkosti a nádeje.

Dodo Klimko & Wuačkowec ft. Šobov Kids, Banská Štiavnica

Nominácia za skladbu a videoklip „Čavore“, ktoré vznikli počas hudobných workshopov Je to v nás!. Skladba vypovedá o pocitoch minority aj hlboko zakorenenom stereotype v spoločnosti.