Erika Kušická

sociálna pracovníčka, finalistka Roma Spirit 2019

„Som sociálna pracovníčka telom aj dušou a byť členkou Poroty čin roka je pre mňa skutočne úžasná možnosť byť súčasťou hodnotenia kolegov, ktorí obetovali svoj život pomoci iným, tak ako ja.“

Erika Kušická žije v obci Vinica v okrese Veľký Krtíš. V roku 2004 začala študovať sociálnu prácu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Odvtedy sa jej život točí okolo ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc. Už počas štúdia začala pracovať ako terénna sociálna pracovníčka v obci Hrušov. Prišli prvé projekty a začiatky neboli ľahké. „Vonku“ sa  človek musí okamžite zorientovať a poskytnúť ľuďom maximum, zapojiť všetky svoje schopnosti.

Následne jej kroky smerovali na Implementačnú agentúru Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, kde pôsobila na pozícii koordinátorky v Národnom projekte Terénna sociálna práca. Veľmi dobre sa jej pracovalo s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a pracovníčkami, pretože dokonale rozumela ich práci. Aby vedela kvalitnejšie pomáhať svojim kolegom v teréne, v roku 2012 – 2013 absolvovala kurz Supervízia v pomáhajúcich profesiách. 

POčas rokov 2016 až 2020 viedla ako riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši. Momentálne je zamestnaná ako koordinátorka Centra integrovanej sociálnej pomoci. Je to pilotný projekt Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý sa spustil v mesiaci september 2021. Je v podstate opäť  „tereňáčka“ a to je jej srdcovka.

Nominácia na Roma Spirit 2019 získala v kategórii Osobnosť za dlhoročnú intenzívnu prácu, prejavenú odbornosť, ľudskosť a odhodlanosť pri riešení sociálnej situácie, podpore vzdelávania a pri zlepšovaní životných podmienok Rómov.