Späť na ročníky

Ocenenie Čin roka je špeciálne ocenenie za výnimočný čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca alebo komunity. Základným kritériom hodnotenia nominácie je vyzdvihnutie ľudskosti, dôstojnosti a odvahy človeka.

Kategóriu Čin roka hodnotí špeciálna porota vytvorená pre tento účel, zložená z osobností a partnerov projektu, ktorí vyznávajú zásady rovnosti, rešpektu k ľudským právam a dôstojnosti.

Oli Džupinková

moderátorka spravodajstva, Rádio Expres, predsedníčka Poroty Čin roka

Erika Kušická

sociálna pracovníčka, finalistka Roma Spirit 2019

Gabriela Radičová

riaditeľka Súkromného hudobného a dramatického konzervatória, Rimavská Sobota, finalistka Roma Spirit 2018

Renáta Pankievičová

zakladateľka OZ-ĎAKUJEME „PALIKERAV“, zástupkyňa laureáta Roma Spirit 2017

Richard Šarközi

spevák, finalista Roma Spirit 2018

Roman Viola

starosta obce Pašková, zástupca laureáta Roma Spirit 2018