J.E. Gabriella Sancisi

veľvyslankyňa Holandského kráľovstva na Slovensku

Gabriella Sancisi je kariérna diplomatka a aktuálne veľvyslankyňa Holandského kráľovstva na Slovensku. Pred nástupom na tento post pôsobila ako osobná tajomníčka Jej výsosti holandskej Kráľovnej Maximi a to viac ako 7 rokov. Rovnako pracovala ako tajomníčka ministra zahraničných vecí Rosenthala či štátneho tajomníka Timmermansa. V rámci dlhoročného pôsobenia na ministerstve zahraničných vecí bola vyslaná v Záhrebe ako zástupkyňa veľvyslanca či v New Yorku, kde zastávala pozíciu konzulky pre kultúru a komunikáciu.