Späť na ročníky
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA

Návrat, o.z., Bratislava

Nominácia za systematické a rozsiahle aktivity orientované na dieťa a jeho bezpečné vzťahy, či už vo vlastných alebo v náhradných rodinách.

KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ & ZAMESTNÁVATEĽ

PASELL SLOVAKIA s.r.o., Poprad

Nominácia za pozitívny prístup pri dlhodobom zamestnávaní, nediskriminácii a podpore profesionálneho rozvoja rómskych komunít v meste Poprad a okolí.

KATEGÓRIA OBEC & MESTO

Fiľakovo

Nominácia za efektívne prístupy v riešení výziev rómskych komunít, dlhodobú prácu s najväčšou integrovanou rómskou komunitou na Slovensku a aktívne zapájanie sa do aktivít zameraných na znižovanie nezamestnanosti v regióne.

KATEGÓRIA OSOBNOSŤ

Viliam Tankó, Tomášikovo

Nominácia za inšpiratívny príbeh športovca, ktorý vďaka systematickej práci získal v športovom svete veľké úspechy.

KATEGÓRIA MÉDIÁ

Jozef Šivák, Bratislava

Nominácia za profesionálnu a dlhodobú prácu redaktora a moderátora, ktorý sa pravidelne venuje aj menšinovým témam, vrátane otázok integrácie Rómov na Slovensku v celoštátnom mediálnom priestore a popularizáciu dôležitých tém.

KATEGÓRIA KULTÚRA

Pavel Berky, Praha, Česká republika

Nominácia za umeleckú a osobitú činnosť venovanú módnemu dizajnu a návrhárstvu, ktorá rezonuje na domácej a medzinárodnej scéne, jedinečné spracovanie autorských kolekcií, prehliadok a výstav.

KATEGÓRIA ČIN ROKA

Martina Horňáková, Jičín, Česká republika

Nominácia za prípravu a precízne spracovanie rómsko-slovenského frazeologického slovníka, ktorý obsahuje viac ako 5 000 hesiel.