Art Society s.r.o., Bratislava

Nominácia za vecne a kvalitne spracovaný internetový formát Projekt ROMALE. Výstupy ako talkshow, podcasty, či články sa zameriavajú na informovanie, vzdelávanie a kultúru týkajúcu sa života rómskych komunít. Osobitne za cielené vyhľadávanie, formovanie a prezentovanie rómskych žurnalistov.

Producentská spoločnosť Art Society s.r.o. vznikla v roku 2019 s cieľom systematicky sa venovať  audiovizuálnej tvorbe, ktorá scitlivuje spoločnosť a ktorej nosnými hodnotami sa stali práca s emóciami  a príbehmi – storytelling, humanizmus, solidarita, tolerancia a prijatie. Hlavným hybným momentom a motiváciou tímu je vízia inkluzívnejšej, vnímavejšej spoločnosti, ktorá má minimálne predsudky a stereotypy. 

Projekt ROMALE vznikol s prioritným zámerom tvorby kvalitného mediálneho obsahu pre elektronické médiá a internet. Vytvoril analytický typ publicistického formátu, ktorý dokázal uchopiť a širšie prediskutovať nadčasové ale aj aktuálne témy týkajúce sa života rómskych komunít na Slovensku. Projekt ROMALE ukazuje, že rómske mediálne internetové obsahy sa dajú robiť invenčne, kultúrne a profesionálne a nemusia byť výlučne spravodajské, s prevahou bulvárnych, či bulvarizujúcich obsahov, ako sme toho spravidla svedkami.  

V mesačnej periodicite projekt ROMALE priniesol od augusta 2020 do marca 2021 cez sociálnu sieť Facebook deväť live-streamových talkshow, živých online vysielaní, ktorých výhodou bola priama interakcia s divákom. Vysielané talkshow následne tím spracoval do audio podoby ako podcasty a do textovej podoby ako články. Live streamové talkshow boli strihovo upravené a následne zverejnené aj cez platformu YouTube. Vďaka zvolenému spôsobu šírenia formátov bolo možné zabezpečiť dlhodobé používanie a bezplatné zdieľanie výstupov. Kompletné výstupy je možné nájsť na webstránke projektu.

Projekt ROMALE priniesol 36 kvalitných žurnalistických výstupov z tvorivej dielne Rómov a Rómiek. Na spracovaní deviatich tématických textov spolupracovalo osem moderátorov – rómskych novinárov, publicistov a aktivistov, z toho dve ženy a šesť mužov, z celého Slovenska a z Čiech. Pozvanie do talkshow prijalo tridsaťtri hostí z celého Slovenska. 

Moderátorsku príležitosť aj príležitosť na svoj profesný rast v tomto žánri žurnalistiky získali mladí rómsky žurnalisti a novinári. Priestor vo výraznej miere získala rómska mládež do 30 rokov, ako Daniel Bunda, Michelle Kubištová, Dominika Badžová a Marcel Karvay.

Projekt ROMALE získal v 17. ročíku Novinárskej ceny Čestné uznanie v Prierezovej kategórii – Občianska žurnalistika: Najlepší podcast, online projekt, blog. Aktuálne máme možnosť vidieť vo vysielaní RTVS reláciu, ktorá bola inšpirovaná formátom ROMALE, talkshow Roberta Hamburgbadža.