František Sajko

športovec a aktivista, laureát ocenenia Roma Spirit 2018

„Úlohu v porote Čin roka Roma Spirit som prijal, pretože, ako jeden z mála na Slovensku, účinne pomáha búrať  predsudky voči Rómom. Pomáha zviditeľniť pozitíne príklady a osobnosti, ktorí sa venujú skvalitneniu života Rómov.“

 

V roku 1990 som sa stal vojakom z povolania a slúžil som aktívne do roku 2005. Od roku 2005 som zamestnancom vojenského útvaru v Rimavskej Sobote.

Vo svojom voľnom čase vykonávam mentorskú činnosť v spolupráci s Rómskym Vzdelávacím Fondom a Divé maky pre rómskych študentov gymnázia, strednej odbornej školy a základnej školy vo Fiľakove. Veľmi rád sa venujem rómskym študentom, ktorých motivujem ukončiť štúdium a pomáham im prekonávať prekážky a problémy, ktoré sa vyskytnú počas ich štúdia.

Založil som športový klub za účelom poskytnúť miestnym mladým rómskym chlapcom  aktívne, efektívne a zmysluplne využiť voľný čas. Som veľmi hrdý na to, že po rokoch tvrdej práce a poctivých tréningoch sa chlapcom podarilo získať v kategórii dorast a junior titul Majstra Slovenska, Majstra Európy, Vicemajstra Sveta v silovom trojboji a v tlaku na lavičke. Na Slovensku sme  jediný športový klub, ktorý sa venuje silovému trojboju a jeho členovia sú pôvodom Rómovia.

V roku 2018 som sa stal laureátom Roma Spirit za mentorskú činnosť a dosiahnutie výnimočných športových výsledkov v silovom trojboji s Rómskym športovým klubom.

V miestnom komunitnom centre pôsobím ako dobrovoľník, kde okrem iného riadim športové a voľnočasové aktivity pre deti a mládež z MRK Organizujem futbalový turnaj komunitných centier, amatérsku súťaž v tlaku na lavičke.

Ako rómsky aktivista a člen OZ Purt sa aktívne zapájam do charitatívnej činnosti. Ako člen komisie pre školstvo, mládež a šport pri mestskom zastupiteľstve vo Fiľakove sa aktívne podieľam na spolupráci pri riešení problémov v meste. Pôsobím ako mediátor medzi rómskou komunitou a mestským úradom vo Fiľakove, základnými a strednými školami a rôznymi inštitúciami v meste.