Branislav Oláh

novinár, bloger, spisovateľ, občiansky aktivista, laureát ocenenia Roma Spirit 2017

„Rozhodol som sa prijať členstvo v porote Roma Spirit 2020, pretože tento projekt, ako jeden z mála, dáva priestor pre samotných Rómov, ktorí niečo dokázali a svojim životom búrajú predsudky v spoločnosti. Bez Roma Spirit by sa o nich široká verejnosť asi nikdy nedozvedela.“

 

Branislav Oláh je novinár, bloger, spisovateľ, občiansky aktivista a laureát ocenenia Roma Spirit 2017 v kategórii Médiá. Narodil sa v Detve, od roku 2000 začal písať do mesačníka Romano nevo lil/Rómsky nový list, v roku 2005 bol nominovaný na novinársku cenu Karola Ježíka, ktorú každoročne organizuje Open society foundation, v roku 2012, 2015 a 2017 bol nominovaný na cenu Roma Spirit v kategórii médiá v roku 2017 túto cenu vyhral. Od roku 2006 pracuje aj ako terénny sociálny pracovník (streetworker) v Detve. Vo svojej novinárskej tvorbe sa venuje hlavne komentárom a rozhovorom, ako spisovateľ vo svojich dielach spracúva hlavne tému rómskeho holokaustu, ale aj dávnej histórie Rómov. V roku 2017 občianske združenie In Minorita vydalo jeho novelu Zápisky o smrti a živote v ktorej napísal o príbehu jeho rodiny a o tom, ako sa ich dotkol rómsky holokaust.

 

Branislav Oláh: Nominácia na Roma Spirit 2017