Späť na ročníky

Ocenenie Čin roka je špeciálne ocenenie za výnimočný čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca alebo komunity. Základným kritériom hodnotenia nominácie je vyzdvihnutie ľudskosti, dôstojnosti a odvahy človeka.

Kategóriu Čin roka hodnotí špeciálna porota vytvorená pre tento účel, zložená z osobností a partnerov projektu, ktorí vyznávajú zásady rovnosti, rešpektu k ľudským právam a dôstojnosti.

Ivan Antala

generálny riaditeľ, Rádio Expres, predseda Poroty Čin roka

František Sajko

športovec a aktivista, laureát ocenenia Roma Spirit 2018

Branislav Oláh

Novinár a bloger, laureát ocenenia Roma Spirit 2017

Valéria Závadská

riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, zástupkyňa laureáta Roma Spirit 2019

Marián Bubenčík

vajda, mesto Dobšiná, laureát Roma Spirit 2019

František Godla

učiteľ, laureát Roma Spirit 2009