Späť na ročníky

O laureátoch v kategóriách Mimovládna organizácia, Osobnosť, Spoločnosť a zamestnávateľ, Obec a Mesto, Médiá a Kultúra rozhodne medzinárodná Odborná porota.

David Tišer

riaditeľ ARA ART, divadelný režisér

Margareta Matache

vedecká pracovníčka, riaditeľka rómskeho programu FXB Centra pre zdravie a ľudské práva, lektorka na Harvarde.

Romeo Franz

poslanec Európskeho parlamentu

Jelena Jovanovic

koordinátorka Skupiny podporujúcej rozmanitosť a boj proti rasizmu

Henk Cor van der Kwast

Veľvyslanec Holandského kráľovstva

Christophe Leonzi

Veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku