Späť na ročníky
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA

Projekt DOM.ov, Prešov

Nominácia za komplexný prístup k inklúzii a rozsah intervencií pri realizácii svojpomocnej výstavby domov v rómskych komunitách Slovenska prepojením aktérov z neziskového aj súkromného sektora.

KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ & ZAMESTNÁVATEĽ

Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., Prešov

Nominácia za komplexný prístup k antidiskriminačnej firemnej politike, vzdelávaniu, ktorým cielene a systematicky podporujú inklúziu rôznych kultúr a iniciujú interaktívny dialóg.

KATEGÓRIA OBEC & MESTO

Obec Zlaté Klasy

Nominácia za dynamický prístup k riešeniu situácie v obci s tromi jazykovými komunitami (Maďari, Rómovia, Slováci), realizáciu projektov zameraných na životné prostredie, ktoré majú vplyv aj pre mikroregión.

KATEGÓRIA OSOBNOSŤ

Vlado Oračko (In memoriam), Veľká Lomnica

Nominácia za príkladnú dlhoročnú osobnú angažovanosť a nasadenie, schopnosť spolupráce so všetkými aktérmi na lokálnej úrovni, vďaka ktorej sa darilo posúvať komunitu vo Veľkej Lomnici postupne vpred.

KATEGÓRIA MÉDIÁ

Kristína Mojžišová, Košice

Nominácia za dlhodobú a systematickú podporu rozvoja pro-rómskych médií, šírenie rómskej kultúry a identity a za systematické budovanie kapacít profesijnej rómskej komunity žurnalistov a publicistov.

KATEGÓRIA KULTÚRA

Tibor Ruszó, Vieska nad Blhom

Nominácia za úspešnú medzinárodnú reprezentáciu v X-Faktor v Maďarsku, ktorú napriek mladému veku, vďaka svojmu odhodlaniu a najmä talentu vyhral, vytvárajúc tak príklad pre svojich rovesníkov.

KATEGÓRIA ČIN ROKA

Obete policajnej razie, Moldava nad Bodvou

Nominácia za kolektívny čin šiestich obetí policajnej razie, ktorí mali odvahu postaviť policajnej agresii a ktorým porušenie práv na spravodlivý proces a vystavenie neľudskému zaobchádzaniu priznal Európsky súd pre ľudské práva.

ŠPECIÁLNA CENA POROTY

Elena Lacková

Elena Lacková (22.3.1921, Veľký Šariš – 1.1.2003, Košice) bola spisovateľka a dramatička, autorka literatúry pre deti a mládež, zakladateľka rómskej pôvodnej drámy a rómskej literatúry písanej v rómskom jazyku.