Kto pomôže Slovensku, Bratislava

Nominácia za iniciatívu, ktorá počas prvej vlny pandémie, zmobilizovala reprezentantov zo všetkých sektorov a dobrovoľníkov a neodkladne pomohli ľuďom v kritickej životnej situácii na celom Slovensku.

Počas prvej vlny pandémie nákazy novým koronavírusom chýbali zdravotníkom na Slovensku nevyhnutné zdravotnícke vybavenie aj ochranné prostriedky pre bezpečnú prevádzku. V nemocniciach, v domovoch sociálnych služieb boli tisícky ľudí vystavení priamemu riziku nákazy, ktorí sa starajú o tých najzraniteľnejších – seniorov a chorých ľudí.

Obracali sa na nich nemocnice, lekári, sanitky, pohotovostné služby, domovy seniorov, ale aj neziskové a mimovládne organizácie, pracujúce so zraniteľnými skupinami obyvateľov ako sú ľudia bez domova, ľudia ohrození chudobou či stratou bývania  a rómske komunity. Tieto skupiny priebežne stále žiadajú o pomoc prostredníctvom aplikácie pomoci, kde zadávajú svoje požiadavky a v spolupráci s Nadáciou Pontis hľadajú jednotlivcov, skupiny alebo firmy, aby tieto požiadavky pomáhali naplniť. Väčšina z nich požadovala ochranné vybavenie, ako sú respirátory, chirurgické masky a rukavice, ochranné obleky, dezinfekciu a čističe vzduchu.

Kto Pomôže Slovenku zhromažďovalo dary od jednotlivcov, firiem a organizácií prostredníctvom on-line platformy a transparentného účtu. Tieto prostriedky boli použité na nákup, prepravu a distribúciu ochranných prostriedkov naprieč Slovenskom, kde to bolo najviac potrebné. S distribúciou pomáhalo 156 dobrovoľníkov, ktorých volali runneri a ďalších takmer 70 ľudí pro bono pracovalo na chode celej iniciatívy od komunikácie s médiami, darcami, partnermi cez nákup, skladovanie a logistiku.

Iniciatíva Kto pomôže Slovensku bezprecedentne spojila v solidarite a pomoci ľudí naprieč celou krajinou a ukázala, že je možné spolupracovať a účinne pomáhať napriek kultúrnym, náboženským a ideovým rozdielom. Ktokoľvek sa stále môže pripojiť a pomáhať prostredníctvom aplikácie pomoci, ktorá vznikla ku koncu prvej vlny.